‘la Caixa’ i la Diputació restauren i preserven els hàbitats de la riera d’Arbúcies i riu Tordera a Hostalric

l’Obra Social ”la Caixa, la Diputació de Girona i  l’Ajuntament d’Hostalric inicien noves actuacions de restauració de les ribes de la Tordera i de la riera d’Arbúcies al seu municipi. Hostalric disposa d’una important zona natural delimitada pel riu Tordera i la riera d’Arbúcies, que forma un aiguabarreig entre ambdós cursos, i que està declarada espai PEIN i inclosa dins la Xarxa Natura 2000.

Amb l’objectiu de millorar la salut i restaurar els ecosistemes riberencs, l’Ajuntament d’Hostalric, la Diputació de Girona i “la Caixa”, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Selva (programa SELWA), iniciaran properament els treballs d’ampliació de les actuacions realitzades l’any 2010 de millora i restauració d’aquests espais. Aquesta nova actuació millorarà 1,5 km de vegetació de ribera, i el cost total s’estima en 40.362 euros, dels quals 29.420 euros els inverteix l’entitat financera per a la millora d’espais naturals

Les accions previstes es centren en l’eliminació i control de la flora al·lòctona invasora, la retirada de runes i deixalles, i la recuperació d’hàbitats naturals. En concret, s’eliminaran espècies invasores com la canya, el raïm de moro o el xuclamel de jardí de forma manual i mecanitzada, i s’incentivarà la recuperació dels ambients autòctons mitjançant la plantació de vegetació de ribera com freixes, verns, gatells i salzes.

A la vegada, es realitzaran actuacions de protecció i potenciació dels prats mediterranis secs adjacents al curs fluvial de la riera d’Arbúcies, els quals presenten petites plantes anuals de gran interès botànic i paisatgístic. Aquestes actuacions es centraran en aclarides per incentivar el pas de bestiar domèstic que pastura les zones adjacents. Finalment, està previst millorar la salut de l’ecosistema gestionant els abocaments incontrolats i les acumulacions de brossa a la mateixa llera dels cursos fluvials.

Es tracta d’un projecte que dóna continuïtat i que amplia les actuacions del que es va iniciar l’any 2010, també en el marc del conveni de col·laboració entre la diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” per a la millora d’espais naturals.  En aquest primer projecte, es va millorar considerablement la qualitat dels ecosistemes riberencs mitjançant la retirada de flora al·lòctona (especialment canyars), la retirada de punts d’abocament incontrolats, la gestió de masses forestals i de pastures, entre d’altres.

Aquestes noves actuacions permetran ampliar les tasques desenvolupades durant l’any 2010,  i tenir pràcticament totes les lleres del riu Tordera i de la riera d’Arbúcies a Hostalric en un bon estat de conservació.

Pràcticament la totalitat dels treballs els realitzaran col·lectius de persones amb dificultats d’inserció laboral; en aquest cas, s’ha comptat amb la participació de la Fundació Astres, una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu millorar la qualitat de vida dels col·lectius de persones desafavorides de les comarques gironines, fent possible la seva inserció laboral, entre d’altres. En total hi treballaran 13 persones.

Les actuacions han iniciat aquest mes de setembre, coincidint amb la finalització del període de nidificació de l’avifauna, i està previst que finalitzin a mitjans de novembre.