Neteja i manteniment de les lleres de Vidreres

Ajuntament de Vidreres

Ajuntament de Vidreres

Durant el mes d’agost s’ha dut a terme diferents treballs de neteja i manteniment a les principals rieres del municipi de Vidreres: al Rec Clar, al Rec Sorrer, al Rieró, al Torrent del Serradell i al rec dels Salzes.

La necessitat d’intervenir en aquestes zones ve donada pel fet que Vidreres és un municipi susceptible de grans crescudes les quals poden ocasionar greus danys, tant a persones com a béns.

Objectius

Amb els treballs de neteja i manteniment es volen assolir els objectius que es detallen a continuació:
– Millorar les condicions ecològiques del tram de manera permanent.
– Recuperar la funcionalitat hidràulica de desguàs.
– Millorar la qualitat del paisatge.
– Control de les espècies invasores.

Descripció de les actuacions

– Neteja intensiva de la vegetació (massa arbustiva molt densa i canya americana (Arundo donax) i reperfilament del llit en alguns trams, per garantir una correcte circulació de l’aigua en cas de crescuda i disminuir la quantitat d’arrosegalls que pugui transportar el riu.

– Millora del paisatge fluvial, que avui en dia es troba molt desendreçat i ocasiona una percepció negativa a la població. Això implica retirar abocaments puntuals de deixalles.

– Eliminació de les canyes per tal de poder afavorir el creixement d’espècies autòctones i acabar progressivament amb la proliferació de l’espècie en aquests trams.