L’alcalde de Lloret distribueix el cartipàs municipal en quatre grans àrees

Ajuntament de Lloret de Mar

L’Alcalde de Lloret, Romà Codina ja té definida la distribució de les àrees de govern que gestionaran els seus set regidors i el regidor d’Esquerra. Codna està convençut que «hem creat un cartipàs basat en criteris d’eficiència i que constarà de quatre grans àrees integrades per departaments interrelacionats. Pensem que d’aquesta manera podrem optimitzar recursos i realitzar una gestió més eficaç».

Aquestes quatre grans àrees són:

 

1. Àrea de Serveis a la Persona: Idoia Saracibar i Garriga (CIU)

2. Àrea de Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana: Jordi Martínez i Puig (CIU)

3. Àrea d’economia i empresa: Jordi Orobitg (ERC)

4. Àrea de Serveis Centrals: Ester Olivé (CIU)

L’àrea de Serveis a la Persona gestionada, per Idoia Saracíbar, esta pensada per treballar tots els àmbits vinculats al desenvolupament i benestar de les persones. Inclourà salut, serveis socials, habitatge social, cooperació, integració i immigració, dona, casal de la gent gran. Aquesta àrea també inclourà biblioteca, museus, patrimoni i promoció cultural, que seran delegacions específiques derivades al regidor Arseni Frigola (CIU) així com Esports i Festes delegades en la regidora Ester Olivé i Ensenyament en el regidor Ignasi Riera (CIU).

L’àrea de Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana, supervisada, per Jordi Martinez, integrarà tots els departaments de gestió de l’entorn; Seguretat Ciutadana, Ordenació del Trànsit, Mobilitat, Planejament i Gestió Urbanística. Tenen delegades funcions en Medi Ambient i Platges el regidor Ignasi Riera i en Via Pública, Urbanitzacions i Obres Públiques, el regidor Josep Valls (CIU).

L’àrea d’Economia i Empresa orientada o la promoció de la ciutat i turística estarà gestionada per Jordi Orobitg i comprèn turisme, comerç, mercats i foment de l’ocupació i empresarial.

Finalment l’àrea de Serveis Centrals estarà sota la supervisió de la regidora Ester Olivé i inclou Organització Administrativa i RRHH, Atenció al ciutadà, Arxiu i Mitjans de Comunicació. El regidor Arseni Frigola tindrà delegades les funcions referents a Serveis Econòmics.