Caldes de Malavella tindrà una ruta verda de 14 quilòmetres

Ajuntament de Caldes de Malavella

Ajuntament de Caldes de Malavella

Des de fa unes setmanes s’estan fent les obres a Caldes de la Ruta Termal, un autèntic eix transversal per a ciclistes i vianants que travessarà tot el terme municipal de Caldes d’est a oest i connectarà amb la Via Verda del Carrilet i amb la Via Augusta.

La Ruta Termal està integrada dins el Consorci de Vies Verdes i passarà pel nucli de Caldes. Per un extrem connectarà amb la Via Verda del Carrilet, que va d’Olot a Sant Feliu de Guíxols passant per Girona. Per l’altre extrem, enllaçarà amb la Via Augusta o camí ral, a l’alçada de la Creu de la Mà (a prop de la PGA Golf de Caldes).

Té 14 quilòmetres de llargada i alguns trams seran exclusius per a ciclistes i vianants, mentre que d’altres estaran compartits amb vehicles a motor. A part del nucli de Caldes, passarà també per Aigües Bones i per la urbanització del Golf, encara que la major part del recorregut passarà per entorn rural i boscos. El sender aprofita en bona part camins ja existents però hi fa una tasca important d’adequació i senyalització.

Ajuntament de Caldes de Malavella

Ajuntament de Caldes de Malavella

Els treballs que s’hi estan fent consisteixen en netejar boscos, adequar els camins (afegint i compactant terra, instal·lant travesseres de fusta per consolidar el ferm i fent cunetes) i instal·lar baranes de fusta de protecció en el pas per rieres. També s’instal·laran plafons informatius a l’inici i final de la ruta i a l’estació de tren, es farà senyalització vertical de caràcter viari, orientatiu i informatiu al llarg del recorregut, senyalització viària d’encreuament, velocitat, etc. A les zones urbanes, es reforçaran les indicacions amb senyalització horitzontal marques a terra. Aquesta senyalització seguirà el manual d’estil de les rutes de Vies Verdes.

Una altra actuació remarcable és la instal·lació d’un semàfor a cada extrem del túnel que passa per sota de la via del tren, al carrer Ponent. Hi haurà polsadors que permetran als ciclistes i vianants posar el semàfor en vermell per als vehicles de motor. Es disposaran igualment al llarg de la ruta, bancs per seure-hi i papereres.

Ajuntament de Caldes de Malavella

Ajuntament de Caldes de Malavella

Per tal que el visitant pugui gaudir al màxim de la ruta i dels altres recorreguts d’interès del municipi, s’instal·laran tòtems digitals i pantalles informatives, es dissenyarà un web promocional, aplicacions per a mòbil i gimcanes interactives que ajudaran a conèixer el municipi.

Les obres i senyalització de la Ruta Termal s’han adjudicat per 130.737 euros IVA inclòs a Excavacions J. Tura S.L. i el termini d’execució és de 9 setmanes. Per altra banda, els sistemes de promoció digital esmentats anteriorment corren a càrrec de Roldán Riera Santoja i Francesc Soliva Batllosera i ICMB DEMI, UTE, per un import de 58.442 euros, IVA inclòs, amb un termini per acabar les actuacions de 2 mesos. El projecte està subvencionat dins el pla FEDER.

Ajuntament de Caldes de Malavella

Ajuntament de Caldes de Malavella

Aquesta nova ruta s’unirà als senders locals, rutes de BTT i grans camins i conforma un ampli ventall de possibilitats per fer caminades o rutes en bici pel nostre municipi i entorn. Serà, en definitiva, una possibilitat més de lleure i esport per als caldencs i un nou element que atraurà turisme esportiu.

La Ruta Termal de Caldes de Malavella està integrada dins el Consorci de les Vies Verdes de Girona, un ens que gestiona les diferents vies verdes de Girona, integrat per la Diputació de Girona i els municipis i consells comarcals. La seva tasca principal és fer el manteniment i millora de les rutes, promocionar-ne l’ús i ampliar-ne la xarxa.