Vidreres, SmartCity en el control de bombes d’abastament d’aigua

  • Un nou control de bombes d’abastament d’aigua aporta una major eficiència i eficàcia

agua-grifoVidreres ja disposa d’un abastament d’aigua dels pous als dipòsits municipals controlat per mantenir a distància el nivell als dipòsits d’abastament municipal. De manera que ja és una realitat, el control i l’optimització de la xarxa de bombes d’abastament d’aigua de Vidreres.

L’objectiu d’aquesta actuació són bàsicament un estalvi energètic de l’ordre de 10.000 euros anuals, gràcies a l’optimització del funcionament de les bombes per fer les treballar a la nit, amb tarifes més barates; i, també, un important estalvi en les hores de la brigada per realitzar els controls de nivells, alarmes…

El projecte es basa en un seguit d’accions:
– S’ha instal·lat un PLC (Controlador programable) a cada punt necessari, dotat de connexió via ràdio amb un de central
– Instal·lació de nivells continus als dipòsits
– Establiment d’uns punts de consigna d’emplenat en funció de l’horari i de les necessitats de la demanda
– Establiment d’un control horari amb 4 franges.
– Detecció d’alarmes de parada de bomba per a una més ràpida intervenció

Cal destacar, que el projecte s’ha portat a terme per part de l’empresa Autisel, empresa pionera en el mercat de les automatitzacions, situada al terme de Maçanet, tot i que el propietari i la majoria de treballadors són vidrerencs.

En definitiva, amb aquest i altres projectes similars, com l’aplicació mòbil de l’aparcament del centre, Vidreres es converteix en una realitat Smartcity pionera que aplica actuacions de millora i optimització de recursos mitjançant la tecnologia.