S’inicien les obres de restauració dels murs est i sud del castell de Montsoriu

Consell Comarcal de la Selva

Consell Comarcal de la Selva

Les obres de restauració dels murs est i sud del castell de Montsoriu s’han iniciat aquesta setmana i està previst que s’allarguin durant tot el primer trimestre d’aquest any.

Aquesta actuació està promoguda pel Consell Comarcal de la Selva i sufragada amb aportacions de diverses administracions com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i els Fons Europeus de Desenvolupament Regional.

Les obres, incloses en la fase IVB6 del pla director de restauració del castell, permetran la restauració dels murs i torres dels sectors est i sud del castell amb la qual cosa es completarà la consolidació dels murs d’aquest sector que en algunes zones estaven força deteriorats per la presència de vegetació. La direcció de les obres, que executa l’empresa TEYCO, va a càrrec dels Serveis Técnics del Consell Comarcal de la Selva.

Castell de Montsoriu / Arxiu Blanesaldia.com

Castell de Montsoriu / Arxiu Blanesaldia.com

El cost total d’aquestes obres de restauració és d’uns 150.000 euros, i el termini d’execució és d’uns dos mesos aproximadament. El tècnic de cultura del Consell Comarcal de la Selva ha informat que «tot i que inicialment s’havia valorat la possibilitat de treballar de dilluns a dijous, finalment l’opció que s’ha escollit és la de suspendre les visites dels divendres mentre durin els treballs de restauració al castell. D’aquesta manera, els operaris podran treballar de forma ininterrompuda de dilluns a divendres».

L’execució d’aquestes obres van ser aprovades en la darrera junta del Patronat del Castell de Montsoriu i per la comissió de Patrimoni de la Generalitat. Permetran l’eliminació de les soques i restes de vegetació que encara hi ha en alguns dels talussos principals del castell, i garantirà la seguretat dels visitants.

Aquests treballs, a més, permetran eliminar una estructura metàl•lica moderna que es va instal•lar fa prop de vint anys, per instal•lar-hi un petit muntacàrregues, quan van començar les tasques de restauració del castell de Montsoriu .