El Museu Obert de Lloret va augmentar en un 10% el nombre de visitants durant el 2014

Museu del Mar

Museu del Mar

El MOLL (Museu Obert de Lloret) ha tancat el 2014 amb un total de 133.337 visitants, el que representa un augment del 10% respecte de l’any anterior. Els Jardins de Santa Clotilde -amb 101.342 visitants- i el Museu del Mar -més de 20.000 visitants- han augmentat les xifres en un 4% i un 32% respectivament respecte del 2013.

També s’ha registrat un increment de visitants a Can Saragossa i al castell de Sant Joan, que s’han convertit en els espais patrimonials que més han augmentat de visitants aquest darrer any amb un increment del 32% i el 43% respectivament. En la mateixa línia també hi ha Es Tint de Ses Xarxes, Puig de Castellet i el Cementiri, que han rebut més visitants que l’any anterior.
Per equipaments, els Jardins de Santa Clotilde segueixen essent l’espai amb més visitants. Durant el 2014 hi ha passat 101.342 persones, un 4% més que l’any anterior. Aquest augment també s’ha reflectit en un increment del 5% en els ingressos.

Jardins de Santa Clotilde

Jardins de Santa Clotilde

Pel Museu del Mar hi han passat 20.454 visitants, una xifra que representa un augment del 32% respecte de l’any anterior. Pel que fa Can Saragossa, un dels masos més antics de Lloret, que actualment acull en el seu interior les exposicions permanents d’arqueologia ibèrica i l’extensa col·lecció del pintor Joan Llaverias, hi han passat durant el 2014, 3.329 visitants, un 34% més que el 2013. L’increment dels ingressos respecte de l’any anterior ha estat del 13%. Cal recordar que aquest espai només està obert els matins.

El Castell de Sant Joan és un dels equipaments que aquest 2014 ha registrat un increment més espectacular de visitants. Hi ha passat 6.011 persones. Això significa un augment del 43% respecte de l’any anterior. Aquest augment també s’ha reflectit clarament en un augment dels ingressos, que han estat un 53% més que l’any 2013. Cal destacar que el Castell de Sant Joan només està obert durant 4 hores els dies festius i els mesos d’estiu.

Globalment el MOLL ha registrat, durant el 2014, 133.337 visitants, un 10% més que l’any anterior. Aquestes xifres han anat acompanyades també d’un augment dels ingressos en la venda d’entrades en un 6% amb uns ingressos totals de 290.604 euros. El regidor de Patrimoni Cultural, Arseni Frigola, es mostra molt satisfet amb els resultats, i confirma que l’oferta cultural de Lloret està cada dia més consolidada entre els visitants, és evident que hem fet de Lloret una marca que agrada i interessa, que, a banda de l’oci i el comerç, se sustenta també en la cultura, i el MOLL és un dels grans atractius.

Procedència dels visitants

Pel que fa a la procedència, destaquen els visitants de proximitat –principalment catalans-, que han augmentat en un 13% respecte de l’any anterior. Els visitants procedents de la resta de l’estat espanyol han augmentat un 4% i, en canvi, s’ha registrat un descens del 17% en visitants procedents de Rússia.
Per tipologies de visitants, continuen creixent els particulars (tant famílies com jubilats) que visiten els diferents elements del MOLL. En canvi, es registra un clar descens de grups i visites escolars.

El Museu Obert de Lloret

El Museu Obert de Lloret (MOLL) és una xarxa imaginària que permet la descoberta de diversos llocs d’interès històric, cultural i natural del municipi. És un espai obert, sense murs, que recorre diferents emplaçaments per tot el territori i permet apropar-se al coneixement del patrimoni de la vila.
El MOLL està format actualment pel Museu del Mar, Es Tint, el centre històric, el jaciment de Puig de Castellet, el castell de Sant Joan, l’església parroquial de Sant Romà, el Cementiri Modernista, els Jardins de Santa Clotilde, Can Saragossa, la capella dels Sants Metges, l’ermita de Santa Cristina, l’ermita de les Alegries, Sant Pere del Bosc i l’ermita de Sant Quir