Estalvi energètic amb el nou enllumenat públic de Santa Coloma de Farners

Carrer Noguer de Santa Coloma de Farners

Carrer Noguer de Santa Coloma de Farners

En els primers sis mesos de funcionament de les làmpades de vapor de sodi s’ha aconseguit un estalvi energètic de 160.000 KW/hora i s’han evitat 41 tones de C02 a l’atmosfera.


L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va fer l’any passat una actuació de substitució del 30% de les làmpades de l’enllumenat públic que hi ha en servei a la ciutat. L’objectiu era el de millorar la qualitat del servei d’enllumenat i l’eficiència energètica de les instal·lacions.

Els treballs, que es van fer per fases, van consistir en substituir 708 llumeneres, 944 làmpades i 940 equips auxiliars. També es va substituir el cablejat des de l’escomesa fins a l’equip auxiliar i la làmpada i es va fer la neteja interior i exterior de les lluminàries i òptiques.

Aquest any, en el marc d’aquest projecte de millora de la qualitat i eficiència del serveu d’enllumenat públic, es faran treballs en la seguretat industrial i de subministrament, per tal de millorar-la.