Calella destinarà 376.816,25 euros a contractar temporalment persones a l’atur

Ajuntament de Calella

Ajuntament de Calella

La Diputació de Barcelona presenta el programa complementari de foment de l’ocupació local que permetrà a l’Ajuntament de Calella destinar 376.816 euros a fomentar l’ocupació de persones aturades i l’activitat econòmica del municipi.

El govern municipal treballa amb la previsió de poder contractar en una primera fase a l’entorn de 30 persones, que començarien a incorporar-se a treballar a principis del mes de març d’aquest 2015.

Les persones que optin a aquests llocs de treball caldrà que estiguin prèviament inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació. Es valorarà el fet que estiguin apuntades a la xarxa XALOC (Xarxa Local d’Ocupació) i es tindran en compte persones amb un informe favorable de Serveis Socials que valori la seva vulnerabilitat social.

A més, aquestes persones no podran estar donades d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social, en els termes del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social.