Caldes de Malavella estalvia en energia elèctrica

Un dels nous fanals de Caldes

L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha dut a terme els darrers temps una sèrie d’actuacions relacionades amb la gestió de l’energia que han permès un important estalvi econòmic, a més d’un benefici pel medi ambient. Per una banda, gràcies a la substitució de més de 600 làmpades s’ha pogut reduir el consum anual en més de 300.000 KWh. Aquestes millores fetes en el sistema d’enllumenat públic significan un estalvi anual de 42.000 euros.

Per altra banda, el canvi de companyia comercialitzadora de l’energia elèctrica, fet amb estrictes criteris d’estalvi econòmic, ha permès estalviar més d’un 10% d’aquest concepte. Segons demostren els estudis tècnics realitzats, el canvi efectuat en 85 comptadors, corresponents a tots els serveis i equipaments que depenen de l’Ajuntament, permeten estalviar 24.000 euros anuals.

D’aquesta manera, i sumant les dues actuacions, l’estalvi ascendeix a un total de 66.000 euros, la qual cosa representa més d’un 1% del pressupost ordinari total de l’Ajuntament.

Edició i foto: José Fernández