ICV-EUiA de Lloret demana que es modifiqui el POUM per permetre noves activitats a les masies del municipi

Al POUM de Lloret de Mar, aprovat l’any 2007, existeixen 22 masies catalogades que es troben en espais no urbanitzables i que en aquests moments es poden destinar a habitatge familiar o establiment de turisme rural.

Des d’ICV-EUiA de Lloret de Mar i vist el canvi legislatiu que ha realitzat la Generalitat en el sentit de permetre la instal·lació d’activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, creiem interessant i convenient una modificació del POUM. L’objectiu es permetre els usos anteriorment descrits a les masies catalogades en el POUM de l’any 2007, i així ho hem proposat al regidor d’urbanisme de l’Ajuntament.

Amb la ampliació d’aquests usos a les masies lloretenques, aconseguiríem ofertar un tipus d’establiment que no hi ha en el municipal, a més de fomentar l’ocupació i que determinats espais naturals siguin cuidats contínuament.

Esperem que aquesta proposta sigui tinguda en compte i que des de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament es comencin els tràmits per aconseguir aquesta modificació del POUM l’abans possible.