Millora el servei de recollida de residus d’Hostalric per fomentar el reciclatge

Foto: Consell Comarcal de la Selva

Foto: Arxiu Blanesaldia

Es tracta d’un canvi de model dels contenidors de recollida selectiva acompanyat de l’ampliació dels punts de recollida que permetrà posar els contenidors de reciclatge molt més a l’abast de totes les famílies de la vila. Aquestes actuacions, que es posen en marxa a partir del 31 de març, tenen com a objectiu incrementar els ratis de reciclatge i vénen promogudes per diversos motius.

Per una banda, Hostalric manté uns nivells de reciclatge encara molt baixos i l’any 2013 només es va reciclar un 29% de totes les deixalles generades.

Per l’altra, les actuals polítiques ambientals catalanes penalitzen cada cop més l’arribada als abocadors dels residus que s’haurien pogut reciclar. El nou model de servei també s’adaptarà millor a la imatge de la vila, amb els seus trets històrics particulars.

Per assolir aquests objectius es compta amb la màxima implicació en el reciclatge ara que tothom tindrà tant a la vora els mitjans necessaris per fer-ho.

L’Ajuntament obsequiarà a totes les famílies que acudeixin a la deixalleria mòbil durant aquest any amb 500 jocs de bosses per facilitar la separació dels residus a casa recordant el lema Recicla i marca’t un punt!