Inaugurat el Centre de Tractament de Residus de Lloret de Mar, el primer de sistema mecànic i biològic a Girona

Image de la signatura del conveni relacionat amb la posada en marxa del nou equipament

Image de la signatura del conveni relacionat amb la posada en marxa del nou equipament

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha inaugurat aquest migdia el Centre de Tractament de Residus de Lloret de Mar. Fins ara estava en fase de proves, tractant residus provinents de la comarca de la Selva, i es preveu que estigui a ple rendiment a partir del mes de gener.

LLavors, serà quan s’hi destinarà la major part de la fracció resta –la que no es recull de manera selectiva- generada al Gironès i al Baix Empordà.

Així ho han acordat, mitjançant conveni signat avui, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Lloret de Mar, els Consells Comarcals del Baix Empordà, el Gironès, i la Selva, i el Consorci per al Condicionament i la Gestió del Complex de Tractament de Residus de Solius.

En virtut del conveni que han signat, totes les parts s’han compromès a treballar per la integració de la gestió dels residus municipals de l’àmbit territorial de les tres comarques i a treballar de forma coordinada en la línia del model de gestió implantat a Catalunya. D’aquesta manera, els residus de la majoria dels municipis de les tres comarques es gestionaran a través dels consells comarcals, destinant-los al centre de tractament de Lloret, a excepció dels que estan vinculats a consorcis que treballen amb d’altres plantes de gestió: Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Calonge, al Baix Empordà, i Llagostera, Girona, Salt i Sarrià de Ter, al Gironès. T

ots ells els duran temporalment al dipòsit de Solius, al Baix Empordà. Els signants del conveni promouran que aquests municipis s’integrin progressivament en les instal·lacions a través dels Consells Comarcals.

La important disminució en la generació de residus dels últims anys fa necessària l’ampliació de l’àmbit de gestió planificat per al centre de tractament de Lloret. Tot i això, aquesta instal·lació és insuficient per tractar tota la fracció resta de la Selva, el Baix Empordà i el Gironès, i caldrà mantenir la gestió dels excedents en el dipòsit controlat de Solius.

En aquest sentit, el conseller Vila ha volgut destacar que “caldrà optimitzar tots els recursos possibles, tot reorientant els fluxos de residus de la manera més sostenible. La gestió dels residus ha de ser, cada vegada més, cíclica, i esdevenir també una font d’oportunitats laborals i un sector econòmic consolidat”.

El Centre de Tractament de Residus

Aquesta instal·lació és la primera de tractament mecànic i biològic de la fracció resta –de tractament previ a la disposició a dipòsit controlat- de tota la demarcació de Girona. El centre presenta un molt alt grau d’automatització en els seus processos tecnològics. Els principals subministradors de béns d’equip i tecnologies han estat empreses catalanes del sector (Masias Recycling i Ros Roca).

El centre de tractament el componen una planta de tractament de fracció resta, una àrea de tractament de voluminosos i una altra de transferència de residus recollits selectivament. Ha estat promogut per l’ajuntament de Lloret de Mar i finançat íntegrament per l’Agència de Residus de Catalunya amb un import de 42’3 milions d’euros.