Augmenten en més d’un miller les denúncies a Lloret per infraccions de l’ordenança de convivència

Policies locals de Lloret de Mar

Policies locals de Lloret de Mar

Ahir, a l’Ajuntament de Lloret de Mar, va tenir lloc la Junta Local de Seguretat, que va comptar amb la presència de l’alcalde, Romà Codina, el director general de la Policia Local, Manel Prat, el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Martinez, Enric Martinez del Gabinet del Subdelegat del Govern a Girona i els comandaments de la Policia Local, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional de Lloret.

Entre els principals resultats presentats per l’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar, es destaca:

1. La implicació de la policia local en el compliment de l’Ordenança de Convivència; en total s’han tramitat un miler més de denúncies en relació amb l’any passat amb una especial incidència en aquells apartats que suposen aspectes relacionats amb la convivència, el civisme i la seguretat de les persones.
2. La presència i coordinació amb Mossos d’Esquadra en les zones i horaris més conflictius.
3. La col·laboració i coordinació de la societat civil, gremis i també veïns.
4. L’increment del treball transversal amb altres àrees i serveis de l’Ajuntament.

Durant la Junta Local de Seguretat, s’ha destacat novament l’Ordenança de Civisme «com un bon marc jurídic de treball» que ha permès establir actuacions prioritàries a la Policia Local. Així, per exemple, tal com mostren les xifres detallades a continuació, aquest 2013 s’ha fet incidència especial en el control preventiu d’aquelles infraccions que podien comportar un risc per a la bona convivència a fi d’evitar que aquestes alteracions es converteixin en grans aldarulls amb implicacions penals i/o lesionats.

Consum d’alcohol a la via pública

pl-lloret1En aquest sentit, pel que fa infraccions com el consum d’alcohol a la via pública, baralles o alteracions de l’ordre, s’ha passat de 83 denúncies l’any 2012 a 246 denúncies el 2013; és a dir, un augment pràcticament del 300 %.

Paral·lelament també s’han intensificat les denúncies en aquell grup d’infraccions que comporten un deteriorament de la imatge de Lloret de Mar i la neteja de les vies, amb especial incidència d’infraccions incíviques com la d’orinar al carrer o de malmetre elements de la via pública. Aquestes denúncies han passat de les 203 l’any 2012 a 280 el 2013, el que suposa un augment de prop del 15 %.

Cal destacar també, encara que en menor terme, l’augment de les denúncies per molèsties veïnals i l’augment de les infraccions en matèria d’animals domèstics, amb un augment de prop del 30% d’animals abandonats.

Per altra part, també cal destacar la reducció del 50% de les sancions per incompliment del Reglament de Platges; i aquí cal destacar el treball previ a la temporada d’estiu de la policia administrativa i els vigilants de l’entorn de verificar les condicions i prevenir les infraccions.

Vehicle del Mossos d'Esquadra, en un céntric carrec de Lloret

Vehicle del Mossos d’Esquadra, en un céntric carrec de Lloret

La valoració general de l’alcalde de Lloret, Romà Codina,  ha estat positiva: «Des de la policia local estem treballant per potenciar la vessant de la policia administrativa. En aquest sentit, considerem que el pla de visites concertades que es va realitzar abans de l’estiu, així com les contínues reunions amb els diferents gremis, ens han permès una millor gestió de la conflictivitat i dels aldarulls tant a la via pública».

En paraules de Jordi Martinez, regidor de Segureta Ciutadana: «Aquestes dades són un reflex que la pressió de control exercida a través de l’aplicació de l’Ordenança de Convivència per part de la Policia Local ha estat molt alta i creiem que ha estat un dels factors que ha ajudat a reduir els aldarulls. Des de l’Ajuntament estem treballant activament amb problemàtiques concretes com són la venta ambulant i la prostitució; estratègies que des de la Direcció General de la Policia s’han valorat positivament i que poden ser exemples a aplicar en altres municipis amb incidències similars».