S’activa el «Pla Hivern» a l’aeroport de Girona – Costa Brava

Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) ha posat en marxa el pla d’actuació davant contingències hivernals de gel i neu, més conegut com “Pla Hivern”, als aeroports de Barcelona, Girona – Costa Brava i Reus.

En aquest pla –que serà vigent fins el 15 de març– s’estableixen els procediments a seguir davant de situacions climatològiques adverses amb l’objectiu de minimitzar l’impacte en el tràfic aeri dels aeroports.

 

 

El pla d’actuació davant de contingències hivernals de gel i neu de l’Aeroport de Girona – Costa Brava compta tant amb mitjans interns com externs. En relació als mitjans interns, Aena disposa d’un camió llevaneus equipat per escampar urea, un altre llevaneus destinat a aspirar i escombrar les superfícies afectades i un tractor amb pala per recollir la neu. A més, l’aeroport compta amb 3.000 kg d’urea i 1.000 kg de nitrat magnèsic com a fundent.

En relació a mitjans humans, es disposa d’un conductor i sis bombers per a aquesta finalitat. Pel que fa als mitjans externs, l’aeroport gironí pot disposar dels serveis d’una empresa aliena per a les tasques de neteja i eliminació de la neu o el gel amb un temps de resposta de 30 minuts. Aquesta empresa compta amb dues màquines llevaneus, un tractor amb abonadora per escampar urea i, en cas de ser necessari, dos tractors més amb pales llevaneus. A més, posen a disposició d’Aena quatre operaris per a desenvolupar les tasques descrites en cas de contingència.

Edició: José Fernández – Foto: Josep Ventura