El DPTOP sotmet a informació pública els estudis de la variant d’Amer (C-63)

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica avui l’anunci d’informació pública dels estudis de la variant de la C-63 a Amer, en el marc del condicionament del corredor Brugent – Ter (C-63 i N-141).

La variant considerada més òptima en els estudis correspon a un via de 5,4 quilòmetres, que discorre per l’est del nucli urbà d’Amer. S’estima que la futura variant comporta una inversió de 27,7 milions d’euros.

La C-63 és una carretera de la xarxa bàsica que uneix Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners, Anglès, Amer, les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols i Sant Esteve d’en Bas. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) va sotmetre a informació pública de l’estudi informatiu del condicionament i variants de la carretera C-63 entre Amer i Anglès i de l’N-141 entre Anglès i Salt (corredor Brugent – Ter), actuacions que tenen com a objectius millorar la mobilitat i la seguretat viària en aquest àmbit.

Com a conseqüència d’aquest procés i de les al·legacions presentades, es va impulsar la redacció de nous estudis, específics, per a les variants d’Amer i de Bescanó. Avui, el DOGC publica l’anunci d’informació pública de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental de la variant d’Amer.

Paral·lelament, s’està redactant el projecte constructiu del tram la Cellera de Ter – Anglès i la variant d’Anglès. L’estudi de la variant de Bescanó sortirà a exposició pública l’any vinent.

Descripció del traçat

El traçat que els estudis plantegen com a més adient correspon al d’una via de 5,4 quilòmetres de longitud i un carril per sentit. Discorre per l’est de la població d’Amer, des de la C-63 actual, a uns 1,7 quilòmetres al sud del nucli urbà, fins al nord d’Amer, a l’altura de la Blanquera de Dalt. S’estima que aquesta via comporti una inversió de 27,7 MEUR.

La variant s’inicia a la C-63, prop de la colònia de la Hidroelèctrica. A un quilòmetre del punt d’origen, es preveu un enllaç (sud) després del qual el traçat es desplaça cap a l’est i creua el riu Brugent mitjançant un viaducte de 380 metres de longitud.

Posteriorment, la variant passa entre el riu Brugent i la urbanització Solivent. Per a l’accés a aquesta zona, es preveu la formació d’un viaducte de 130 metres, que creua sobre el tronc de la variant. A continuació, la variant es desplaça cap a l’oest, cap a l’actual C-63, per formar un segon enllaç (nord). El traçat de la variant finalitza uns 500 metres després d’aquest enllaç.

A més de les estructures esmentades, també es preveu la formació de dos passos de fauna i de tres passos inferiors per a donar continuïtat a camins. Així mateix, s’inclou la construcció d’11 murs d’alçades variables entre 2 i 8 metres. La nova carretera estarà  formada per dos carrils de circulació de 3,5 metres i dos vorals d’1,5 metres, cadascun

Per a facilitar la connectivitat i l’accessibilitat al nucli urbà, la nova carretera compta amb dos enllaços:

Enllaç sud: correspon a un semienllaç que permet accedir a Amer venint des del sud i entrar des d’Amer a la C-63 cap al sud). Està format pels ramals dels moviments corresponents, que inclouen un pont sobre el tronc de la variant, i per una rotonda a nivell situada sobre l’actual carretera C-63, a poca distància del cementiri.

 Enllaç nord: se situa al nord del nucli urbà d’Amer, a uns 1,5 quilòmetres. Està format per una rotonda a diferent nivell, aixecada sobre el tronc de la variant, juntament amb els ramals de connexió corresponents.

Edició: José Fernández – Foto: DPTOP