Lloret de Mar registra un descens del 4’3% de fets penals coneguts arran de l’entrada en vigor de l’ordenança de civisme

Policies locals de Lloret de Mar

Policies locals de Lloret de Mar

Els fets penals coneguts han registrat un descens del 4’3% respecte l’any passat a Lloret de Mar. Aquesta lleugera tendència a la baixa s’acompanya també d’un augment de l’1’69% de les resolucions dels fets penals. Les dades es van divulgar ahir sobre a la taula durant la celebració de la Junta Local de Seguretat.

Segons el regidor de Governació, Jordi Martínez, aquestes dades, afegides a les actuacions preventives, entre elles les que han suposat l’augment de les denuncies de caràcter administratiu en el marc de l’aplicació de l’ordenança de civisme ens donen els factors més importants perfer-ne una valoració positiva.

L’alcalde de Lloret de Mar, Romà Codina, i el Director dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Interior, Albert Ballesta, van presidir la Junta Local de Seguretat. La sessió també va comptar amb la presència dels màxims responsables dels cossos de seguretat pública amb responsabilitats al municipi: Policia local, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil.

Arribada de turistes a Lloret de Mar, el passat 9 de juny

Arribada de turistes a Lloret de Mar, el passat 9 de juny

D’altres dades rellevants de l’exercici anterior en els àmbits de responsabilitat de tots els cossos de seguretat que es van presentar és que el 2012 van disminuir un 2’6% els delictes en general. També s’ha registrat un descens del 6’5% les faltes.

La celebració de la Junta va servir per planificar i coordinar els dispositius i les estratègies de seguretat dels diferents cossos en relació amb els seus àmbits competencials. Des de la Junta es desprèn que hi va haver una especial predisposició a la coordinació i la col·laboració mútua.

La Junta també va servir per plantejar estratègies noves per tal d’anticipar-se i donar resposta legal però contundent a aquelles persones que tinguin com objectiu trencar la convivència pacífica o lucrar-se incomplint les normes establertes.

Reunió setmanal

Un cop presentades i aprovades les estratègies d’actuació per part dels comandaments dels cossos policials, ara es definiran en taules de coordinació operatives. Aquestes taules de coordinació tindran caràcter setmanal durant tot l’estiu amb la finalitat de planificar objectius, corregir deficiències, establir plans d’actuació coordinats i avaluar de forma ràpida les actuacions per redefinir objectius, o, fins i tot, establir els ajustos necessaris en la planificació estratègica per defensar un objectiu general comú: proporcionar un servei de seguretat públic de qualitat i eficient als veïns i als visitants de Lloret de Mar .

L’Alcalde i el Delegat d’Interior van expressar per una part el seu suport envers la feina dels cossos de seguretat i, per l’altre, van comminar al seus responsables a mantenir i millorar si fos possible els nivells d’implicació, per tal d’afrontar amb garanties aquest estiu.