Un de cada tres càncers detectats a la Regió Sanitària de Girona és de mama

Hospital Comarcal de Blanes

Hospital Comarcal de Blanes

El càncer de mama, que a les comarques gironines representa el 27,8% de tots els càncers essent doncs, el que es dóna amb més freqüència, segons dades de la Unitat d’Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona.

Anualment es diagnostiquen 405 casos a les comarques gironines amb una taxa d’incidència de 107 casos per 100.000 dones-any. Aproximadament, un de cada quatre càncers que es donen en la dona és de mama. Aquestes tendències es tradueixen en un risc de patir càncer de mama de 1 de cada 14 dones abans dels 75 anys. Avui 19 d’octubre se celebra el Dia Mundial Contra el Càncer de Mama.

A Espanya, i segons les dades de la REDECAN (Red Española de Registros de Cáncer, http://redecan.org/es/), s’observa que les comarques de Girona són una de les àrees amb incidències més altes de càncer de mama, malgrat que la tendència és bastant estable durant el període 1994-2012 amb un pic al voltant de l’any 2000.

El CatSalut va començar a implantar durant el període 1999-2002 el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama (PDPCM) que facilita una detecció del càncer de mama en fases prematures, fet que repercuteix en un millor pronòstic ja que permet intervencions en les fases inicials de la malaltia. Gradualment, la freqüència de casos detectats per PDPCM ha augmentat, fins a arribar a significar un 54,1% del total de càncers de mama diagnosticats el 2012.

Mortalitat i supervivència del càncer de mama a les comarques gironines

La mortalitat del càncer de mama registra una disminució significativa durant el període 1994-2012 amb un 3,13% de disminució anual i amb projeccions que apunten a tendències similars durant els pròxims anys. Aquesta disminució en la mortalitat coincideix amb un augment en la supervivència a 5 anys (percentatge de persones que sobreviuen passats 5 anys del diagnòstic) en les darreres dècades; passant del 80% en les dones diagnosticades durant els anys 1994-98 fins el 87% en el període 2000-2007.

Aquest increment significatiu en la supervivència de les dones amb càncer de mama es deu principalment al PDPCM i en els avenços en els tractaments del càncer de mama assolits en els últims anys que situa el càncer de mama com el quart càncer amb millor supervivència a 5 anys a la província de Girona.

Factors de risc del càncer de mama

Existeixen diversos factors de risc que s’associen al càncer de mama. Entre aquests, l’edat n’és el principal. La incidència augmenta a partir dels 35 anys i les taxes més altes es donen al voltant dels 65 anys. La mitjana d’edat de presentació del càncer de mama és als 60 anys.

Altres factors de risc que s’han relacionat amb el càncer de mama inclouen l’estat hormonal, una edat avançada en el primer embaràs o no haver tingut cap fill, la no lactància materna, una menopausa tardana i menarquia prematura o una història familiar de càncer de mama. El pes d’aquests factors es variable i més estudis són necessaris per treure afirmacions concloents.

Unitat d’Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona

La Unitat d’Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona (UERCG) és un registre de càncer de base poblacional des de 1995 i recull informació des de l’any 1994. Fins l’any d’incidència 2006 l’àrea de cobertura fou la Regió Sanitària de Girona (RSGi) i ja des de l’any d’incidència 2007 cobreix totes les comarques de Girona.