Salut millorarà l’assignació dels recursos de les ABS de salut aplicant nous indicadors socioeconòmics

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha anunciat aquesta setmana que vol millorar l’assignació dels recursos amb què treballen les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Catalunya.

En el marc d’una visita al Centre d’Atenció Primària (CAP) La Mina de Sant Adrià de Besòs, el titular de Salut ha indicat que, per a dur a terme aquest objectiu, una de les eines que es farà servir serà l’aplicació d’uns millors indicadors socioeconòmics.

Per a fer-ho possible, el Departament de Salut ha encarregat un informe a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que es preveu que estigui enllestit abans de l’estiu i que analitzarà la situació de les 375 Àrees Bàsiques de Salut (ABS) del país a partir d’uns criteris socioeconòmics més afinats que els actuals.

Entre aquests determinants -englobats en el denominat índex MEDEA que ja ha fet servir l’Agència de Salut Pública de Barcelona- hi haurà el nivell d’atur de la població, el nivell d’estudis dels usuaris o el nombre de joves que no han acabat l’ensenyament obligatori, entre d’altres.

A més d’aquests índexs de referència, també se n’afegiran d’altres, com el nombre d’usuaris que tenen una cobertura sanitària general amb farmàcia gratuïta, el nivell de cobertura més comú entre la població pensionista. Tot plegat, l’actuació servirà per disposar d’una radiografia més completa de la població catalana encaminada a destinar més recursos a aquelles àrees que estiguin més necessitades. «El principi que volem aplicar no és el de ‘a mateixa població, mateixos recursos’, sinó ‘a iguals necessitats, iguals recursos’», ha explicat Comín en el sentit que no totes les poblacions tenen les mateixes necessitats.

Al marge dels indicadors socioeconòmics, també es tindran en compte altres supòsits que ja es fan servir actualment a les ABS per assignar-hi recursos, com el nombre total de població, l’estructura i la dispersió.

Una vegada l’AQuAS hagi conclòs l’informe, aquest es debatrà en el si del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut) i el Consell Català de la Salut per decidir quines mesures s’adopten i com es reestructuren els recursos.