L’Oficina Comarcal de Consum de la Selva ha atès un total de 1.297 persones durant l’any 2015

Oficina de Consum del Consell Comarcal de la Selva

Oficina de Consum del Consell Comarcal de la Selva

L’Oficina Comarcal del Consum de la Selva ha atès un total de 1.297 persones, de les quals 975 han finalitzat amb expedients informatius, 288 amb expedients de mediació i 34 arbitratges durant l’any 2015. Aquestes xifres s’han donat a conèixer coincidint amb el Dia Mundial del Consumidor i es plasmen en la memòria 2015 d’aquest servei de l’ens selvatà.

Així, les persones que han utilitzat el servei s’intenta que primer de tot amb l’assessorament rebut sigui el ciutadà que resolgui el problema amb l’empresa i si, passat un mes, no es rep resposta, o bé el consumidor no hi està d’acord, és quan intervé des del servei de resolució de conflictes i es porta a terme una mediació.

Un alt nivell de resolució de les reclamacions

El conseller de Consum, Martí Nogué, ha valorat molt positivament les xifres que es presenten en la memòria de l’Oficina de Consum i més si tenim en compte que el fet destacable és que «el nivell de resolució de les reclamacions és elevat, un 81% d’elles han estat resoltes per mediació, i un 19% s’han arxivat, ja sigui per no haver prosperat la mediació o per desestiment del reclamant».

Per Nogué aquestes dades del servei són molt positives i reflecteixen l’efectivitat de l’Oficina de Consum. Pel que fa a la mediació, tal com ha continuat el responsable polític de Consum, és satisfactòria, ja que el client aconsegueix que se li repari o se li substitueixi l’objecte o servei pel qual ha reclamat o bé per una indemnització econòmica.

Tipologia de les consultes i reclamacions

Pel que fa a la tipologia de les consultes, reclamacions i denúncies que s’han realitzat durant l’any 2015 a l’Oficina Comarcal, podríem diferenciar 5 blocs: telecomunicacions, serveis energètics bàsics ( aigua, llum i gas), serveis financers i assegurances, garanties i transport. Seguidament hi trobem un altre bloc amb un ventall molt variat de reclamacions de temàtiques diverses. Tal com ha explicat el mateix conseller, d’aquests cinc blocs el que té més reclamacions és el de les comunicacions.

Martí ha recordat que des de fa anys és així però darrerament s’ha notat un increment de les reclamacions en els serveis de telecomunicacions oferts com a part d’un paquet tipus incompliment oferta comercial, modificació unilateral de les condicions contractuals, etc.

Pel que fa als serveis energètics bàsics, la llum segueix sent un dels serveis que més reclamacions rep. Durant l’any 2015, una de les reclamacions més freqüents ha tingut a veure amb el canvi de comptadors i la detecció d’anomalies en ells per part de l’empresa,i resultaven unes quantitats molt elevades a pagar per la persona consumidora, que eren reclamades i en moltes ocasions causaven el tall de subministrament.

El conseller de Consum, Martí Nogué, ha animat a vetllar per la seguretat, els drets dels consumidors i promoure les actituds de consum responsable, ja que és una prioritat per a les polítiques públiques de les administracions i ha recordat que la data del 15 de març és una bona ocasió per donar-les a conèixer. Finalment, Nogué ha encoratjat a participar activament d’aquest dia compartint aquesta informació per commemorar la jornada.