Els agents implicats en la defensa de l’educació pública a Blanes faran el proper diumenge una manifestació

Cartel de la jornada

Cartell de la jornada

La Comunitat Educativa dedica a l’educació pública de blanes ha convocat per aquest diumenge, 9 de juny, una jornada reivindicativa contra les retallades i en defensa de l’educació pública.

Aquesta comunitat la integren personal docent de les diverses escoles i instituts de Blanes, AMPAS i alumnat que han sumat esforços perquè aquesta iniciativa arribi a tothom.

El proper diumenge, la jornada reivindicativa començarà a les 10,30 hores al passeig de S’Abanell cruïlla amb el carrer Mercè Rodoreda. Es marxarà en manifestació fins al passeig de Mar, davant del monument a la Sardana, on s’han progrmat activitats de caràcter festiu i reivindicatiu. Així, es llegirà el següent manifest:

Benvolgudes families!
El present escrit té l’objectiu de fer difusió i prendre consciència de la situació actual de l’ensenyament. Tenim la convicció que l’educació és un dels pilars fonamentals per superar l’actual situació de crisi econòmica i social, i que l’Ensenyament Públic ha de garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i de la societat en general. En aquest sentit, entenem que qualsevol política que vagi en detriment dels serveis públics provoca que el pes de la crisi recaigui sobre les esquenes dels sectors més desafavorits.

Volem fer palesa la nostra voluntat i el nostre compromís de treballar en la defensa, la millora i l’enfortiment de l’Escola Pública, de fomentar la participació de tota la Comunitat Educativa en la seva gestió i d’instar a l’administració educativa que escolti l’opinió d’aquesta comunitat i hi treballi conjuntament pel bé comú de l’Ensenyament Públic.

Per tal de fer possible un ensenyament públic de qualitat, equitatiu i democràtic exigim al Govern de la Generalitat i al Govern Espanyol que:

1.- Aturi totes les retallades (de recursos econòmics, d’infraestructures, de personal docent i no docent…) anunciades i efectuades.

2.- Augmenti la inversió en educació pública des del 3,4% actual fins al 6% del PIB, com a punt de partida, tal com recomanen els organismes internacionals, ajustant les inversions i els recursos destinats als centres públics a les necessitats socials i educatives reals dels entorns en què aquests es trobin.

3.- Fomenti la participació de la Comunitat Educativa i de les administracions locals, i hi arribi a acords, abans de prendre i desplegar qualsevol mesura.

4.- Aturi i elimini l’entrada de la gestió privada tant a l’Ensenyament Públic com als serveis complementaris i de reforç.

5.- Garanteixi una ràtio docents/alumnes adequada per evitar la massificació a les aules i fer possible una atenció de qualitat a totes les necessitats educatives de l‘alumnat.

6.- Asseguri una educació inclusiva i no segregadora amb els recursos necessaris.

7.- Retirada de la nova llei LOMCE que implica, entre d’altres coses:
– Atac contra l’escola pública i contra l’escola en català.
– Privatització de les escoles públiques.
– Consell escolar passa a ser òrgan consultiu i les decissions recauen sobre el director/a.
– Atac a l’escola laica imposant la religió com a matèria que puntua en la qualificació global.

Apostem per una educació pública, de titularitat i gestió pública, una escola de tothom i per a tothom.

Blanes, 20 de maig de 2013