El volum de negoci de la llotja de Blanes va ascendir al novembre a 810.000 euros

Foto: Vaixells de pesca al Port de Blanes

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar durant el passat mes de novembre 243.042 quilos de peix i marisc que van aconseguir un valor total de 810.500 euros.

D’aquesta quantitat, el 61% va correspondre a les captures de seitó (297.579 euros), la gamba (125.444 euros) i la sardina (71.622 euros).

Espècie                 Quilos            Euros

Seitó                      112.110         297.579
Gamba                      5.323         125.444
Sardina                    44.110           71.622
Sonso                      26.519           45.745
Escamerlans             1.781           37.102
Lluç                           3.502           30.227
Calamar                    1.749           21.599
Roger Vermell           3.106           19.244
Orada                        1.436           15.851
Rap Vermell              1.370           13.110
Pagell                        2.640           11.631
Pop Roquer               4.520           11.160
Maire                         2.768           10.909
Diversos Osteictis     2.308           10.715
Gall                              615            10.149