Durant l’any 2019 la Confraria de Blanes va subhastar 1.979 tones de peix i marisc per valor de 8,39 milions d’euros

El passat mes de desembre la Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 107.437 quilos de peix i marisc, que en conjunt van aconseguir un valor total de 560.981 euros. Les captures més valuoses van ser la gamba, el seitó i la sardina, que van totalitzar 304.204 euros, el 54,22% dels ingressos. La Confraria, durant tot l’any 2019, va subhastar 1.979.822 quilos de peix i marisc per valor de 8.393.671 euros.

Aquestes van ser les 15 espècies que van obtenir un major valor el passat mes de desembre:

Espècie                     Quilos        Euros

Gamba                        4.073        188.165
Seitó                          20.533          69.817
Sardina                     14.395          46.222
Escamerlà                   1.061         42.358
Alatxa                        36.977         36.283
Gamba blanca               651         20.690
Sonso                          4.700          18.960
Lluç palangre             1.229         15.759
Roger vermell            1.938         12.071
Rap vermell                1.061         12.027
Peix espasa                   919            8.120
Calet                               645            8.096
Mollera roquer          1.382            6.996     
Bissos                          5.993           6.510
Pagell                          1.178            5.054

Acumulat Any 2019

Mes                 Quilos              Euros
Gener              75.486             582.951
Febrer             69.404             161.360
Març                70.147             519.375
Abril               178.541            917.416
Maig               286.117         1.110.054
Juny                196.621            950.116
Juliol               315.653         1.204.368
Setembre      253.800            883.753
Octubre         200.602            788.997     
Novembre    226.014             714.300
Desembre    107.437             560.981
Total          1.979.822          8.393.671

Darrers anys

Any            Quilos             Euros
2019      1.979.822          8.393.671
2018      2.683.000          8.620.026
2017      2.539.847          9.238.502