Blanes fa un nou pas perquè NORA, l’empresa de gestió de residus de la Selva, sigui 100% pública

Nora

Un dels temes més destacats del ple de l’Ajuntament del mes de març, que tindrà lloc aquest dijous, serà donar un nou pas perquè l’empresa Nora, dedicada a la recollida d’escombraries i neteja viaria, sigui 100% pública.

El punt de l’ordre del dia no preveu encara el pas definitiu, sinó que faculta al tinent d’alcalde responsable del servei, Nicolás Laguna, perquè segueixi negociant en nom de l’Ajuntament de Blanes els darrers termes de l’acord. 

L’octubre passat CESPA S.A., el soci privat de l’empresa, va manifestar la seva voluntat de marxar. Cal recordar que Nora està integrada en un 50% pel Consell Comarcal de la Selva, un 40% per CESPA, i un 10% per l’Ajuntament de Blanes. Al marxar el soci privat, l’empresa passarà a estar en mans únicament de la part pública, però abans caldrà resoldre diversos compromisos. 

Un d’ells és que Nora per si mateixa o conjuntament amb els socis públics pagui a CESPA l’import de 622.520 euros per recuperar les 3.152 accions que actualment té el soci privat.

L’acord de ple també inclou el retorn de Nora a CESPA de l’import de 150.000 € ingressats pel soci privat en concepte de préstec participatiu i l’aval de 12.000 euros en concepte de fiança, tal com figura en la comptabilitat de la societat. 

La Ordenança de Civisme sancionarà ‘Atemptats contra la dignitat’ 

El ple del mes de març també inclou l’aprovació d’un canvi que s’ha introduït en la Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana, arran d’una moció aprovada en l’anterior ple del 31 de gener. El punt que s’ha revisat inclou una nova tipificació sancionable: ‘Atemptats contra la dignitat de les persones i la convivència ciutadana’, en substitució de l’anterior text que parlava de ‘baralles i discussions a la via pública’. 

La moció, que va ser presentada per ICV-EUiA i Batega per Blanes, es va aprovar amb el recolzament de totes les forces polítiques excepte el PP. A banda de declarar Blanes ‘Ciutat Antifeixista’, demanava explícitament que es fessin canvis en la ordenança perquè s’excloguin discursos i manifestacions d’odi, de caràcter feixista, racista i/o sexista tant a la via pública com en equipaments municipals. El règim de sancions per aquest tipus de conductes contempla tres graduacions quant a la quantia econòmica de les multes, en funció de la seva gravetat. 

Seran considerades com a faltes lleus, amb una multa d’entre 100 a 750 euros, les conductes o comportaments que atemptin contra la convivència ciutadana. També seran sancionables activitats coactives o coercitives que no tinguin rellevància penal, com ara baralles i discussions a la via pública. 

Les conductes recollides en l’apartat segon tenen la consideració d’infracció greu i es sancionaran amb multes d’entre 750’01 i 1.500 euros. Sanciona tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles o molèsties intencionades. 

Per últim, es consideren infraccions molt greus, que es sancionaran amb multes de 1.500’01 a 3.000 euros, les conductes anteriorment descrites quan tinguin com a objecte o s’adrecin contra gent gran, menors i persones amb discapacitats, i en qualsevol cas les coaccions psíquiques o físiques, agressions o altres conductes vexatòries. 

Renúncia de la regidora Margarita Santo (Cs)

Margarita Santo

Un altre dels punts destacats de l’ordre del dia del proper ple serà la renúncia al seu càrrec que ha presentat per motius personals la regidora del grup municipal de Ciutadans, Margarita Santo. El passat 21 de març la número dos de C’s va presentar la seva renúncia al consistori blanenc, i per això dijous se’n donarà compte al ple. Com és preceptiu, se li lliurarà una reproducció de la Font Gòtica, la màxima distinció que atorga l’Ajuntament de Blanes. 

Amb aquesta renúncia són nou els regidors i regidores -dels 21 que formen la Corporació- que han dimitit des que va començar el mandat al juny de 2015. 

Entre la resta de punts que s’han inclòs a l’ordre del dia també hi ha l’aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de les Persones Grans de Blanes, així com l’addenda del Consell Comarcal de la Selva per a la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits per al 2019. Per últim, abans no arribi l’apartat de precs i preguntes, en la part de control hi ha una moció presentada per l’associació ‘RCP a l’Escola’ per garantir la continuïtat d’aquest programa al municipi de Blanes.