Es crea a la Selva una Xarxa de Vigilància Ambiental per controlar els serveis de la Unitat de Medi Ambient

Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva ha posat en marxa una Xarxa de Vigilància Ambiental (XVA) en el marc dels programes del Servei d’Ocupació de Catalunya, Enfeina’t i Treball i Formació. L’objectiu és disposar d’un equip humà per actuar en el territori i garantir la qualitat i l’efectivitat dels serveis que es presten des de la unitat de medi ambient de l’ens selvatà.

Així, l’equip humà que forma la Xarxa de Vigilància Ambiental (XVA) serà l’encarregat de supervisar els serveis que tenen delegats els ajuntaments a l’ens comarcal com ara el sanejament, la gestió de residus, l’agència de l’energia i l’educació ambiental.

L’àmbit de treball d’aquest nou equip de persones són tots els municipis amb delegació de competències dels serveis que es presten des de la unitat de medi ambient del Consell Comarcal de la Selva.

Pel que fa a la gestió de residus, el Consell té la delegació integral d’un total de 16 municipis de la comarca; pel que fa al sanejament, l’ens té delegades les competències d’explotació dels sistemes de sanejament en alta de 13 municipis.

Pel que fa a l’Agència Comarcal de l’Energia, un total de 15 municipis estan adherits al servei de comptabilitat energètica i s’ha redactat el PAES o l’informe de seguiment de PAES de 22 municipis. D’altra banda, pel que fa a l’educació ambiental, un total de 8 municipis tenen inclosa la partida de campanyes de residus al seu Pla de Gestió i 22 municipis formen part del Fons de Residus de la Selva. Finalment, pel que fa a inspecció i sanció, el Consell té delegada la potestat sancionadora en matèria de residus de 13 municipis i de sanejament de 13 municipis.

Set persones formen l’equip de la Xarxa de Vigilància Ambiental

Entre les accions que duen a terme el personal integrant de la XVA hi ha el seguiment dels serveis de recollida i gestió de residus, el sanejament en alta, el de comptabilitat. Una altra de les tasques és la inspecció de les activitats i dels usuaris que fan ús dels serveis prestats. Així mateix es facilitarà la informació dels serveis per afavorir el correcte ús dels usuaris i també es farà la comunicació ambiental per a la conscienciació i sensibilitació ambiental de la ciutadania.

Finalment, el personal de la XVA també durà a terme la gestió integral de totes les incidències, la informació, les comunicacions i inspeccions que es derivin de les tasques del personal integrant de la Xarxa de Vigilància Ambiental.

L’equip humà és el següent: un tècnic que desenvolupa la funció de coordinador de la Xarxa; una persona que s’encarrega de la gestió administrativa; quatre agents ambientals que es reparteixen per tot el territori selvatà amb quatre zones diferenciades: Ter Brugent (Amer, Anglès, la Cellera de TER, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Osor i Brunyola); Selva Nord (Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva i Tossa de Mar); Selva Sud (Breda, Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu i Massanes); i la Plana (Riudarenes, Sils i Vilobí d’Onyar). Aquest servei també inclou un inspector ambiental, que serà l’encarregat de dur a terme l’acció inspectora en els municipis amb delegació sancionadora.