El seitó, la gamba i la sardina van suposar a l’agost el 64% de les vendes en la llotja de Blanes

Arribada d’un vaixell de pesca al Port de Blanes

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar durant el passat mes d’agost 285.687 quilos de peix i marisc per un valor total de 1.447.858 euros. Les captures més importants van correspondre al seitó, la gamba i la sardina, que van totalitzar el 63,9% de les vendes.

Espècie            Quilos          Euros

Seitó                160.610         553.007
Gamba              10.227         245.397
Sardina             30.320         127.031

Sonso               28.168           90.133
Escamerlans      4.353           77.423
Tonyina             10.348           69.951
Lluç                     4.402          51.899
Bonítol                4.008          19.714
Rap Vermell        1.865          19.616
Div. Osteictis       2.679          13.770
Mollera Roquer   3.038          13.178          
Xipiró                     642           12.971
Popets                1.292           12.970
Maire                  2.759           12.525
Roger Vermell       865           11.005