L’Ajuntament de Blanes canvia la gestió dels Casals Municipals d’Estiu

  • El Consistori posarà a disposició d’empreses del sector de l’oci infantil i juvenil l’escola Pinya de Rosa perquè l’adjudicatari s’encarregui de la gestió d’aquest servei.

Amb l’objectiu que les famílies de Blanes i altres poblacions que utilitzen aquest servei a l’estiu puguin seguir gaudint-ne, l’Ajuntament, a través de la regidoria de Joventut, ha canviat el model de gestió, de manera que l’organització dels Casals Municipals d’Estiu no representi el cost habitual.

Fragment del cartell informatiu sobre els Casals d’Estiu 2012

En aquest sentit, la primera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Blanes i regidora de Joventut, Lourdes Fàbrega, ha explicat: »La situació econòmica actual obliga a trobar una forma de gestió alternativa, basada principalment que l’organització d’aquests casals representi per a l’Ajuntament de Blanes cost zero, però que garanteixi un servei amb quotes el més populars possibles per a les famílies que ho desitgin».

Aquesta nova fórmula consistirà a posar a disposició d’empreses del sector de l’oci infantil i juvenil l’escola Pinya de Rosa per tal que l’empresa que en resulti adjudicatària s’encarregui de la gestió integral del Casal d’Estiu, sense cost per a l’Ajuntament, retribuint-se l’adjudicatari amb preus que cobri a l’usuari.

D’aquesta manera, l’empresa es retribuirà amb l’import de les inscripcions que seran cobrades directament pel contractista als usuaris del servei. Això serà sense que l’Ajuntament assumeixi cap altra despesa addicional en relació a aquest servei, llevat de suports bàsics, com ara els subministraments d’aigua, llum i gas del CEIP Pinya de Rosa mentre duri el Casal, un cost que seguirà assumint el consistori.

Per triar l’empresa adjudicatària de l’organització dels Casals Municipals d’Estiu de Blanes, l’Ajuntament seguirà el procediment negociat sense publicitat, i els aspirants s’hauran d’atenir a diversos requisits.

Les famílies que desitgin portar els seus fills als Casals Municipals d’Estiu de Blanes podran fer la inscripció al Portal Jove (carrer Ample, 11 baixos, Tel. 972 379 329 / joventut@blanes.cat) de 10.00 h a 14.00 h i de 17.30 h a 20.30 h els dies 24, 25, 28, 29 i 30 de maig.

Està previst que els horaris dels Casals Municipals d’Estiu siguin els següents: els matins de 9 a 13 h, les tardes de 16 a 20 h i el torn de menjador de 13 a 16 h. Pel que fa a les edats dels nens i nenes que es podran inscriure en aquest servei, poden ser de 3 a 12 anys.

Per últim, respecte als preus d’aquest servei, tot i que està pendent de concretar, l’Ajuntament de Blanes ha fixat que, en tot cas, no superaran els següents imports: 180€/mes el torn de matí o de tarda; 360€/mes el torn de matí i tarda; 90€/quinzena el torn de matí o tarda; i 180€ quinzena de matí i tarda. En relació al servei de menjador, no superarà els 140€/mes.

Aquests dies està previst que es faci difusió de l’obertura d’inscripcions dels Casals Municipals d’Estiu 2012 a les escoles i a altres llocs d’afluència de pares i mares, perquè estiguin informats sobre l’oferta del servei.