ERC Blanes defensa que el festival ‘Ensorra’t’ se celebri al seu lloc habitual

Ajuntament de Blanes

ERC de Blanes i el seu Grup Municipal, davant de la decisió judicial de traslladar o moure la VI edició del festival Ensorra’t de Blanes de l’emplaçament on es troba ara, a causa de la denúncia interposada per un veí de Blanes el proppassat dia 6 de juliol, vol manifestar el següent:

1. L’Ajuntament de Blanes inverteix per tal que hi hagi un control efectiu del límit permès de decibels durant els dies que dura el festival. L’empresa contractada per al control del so garanteix les ordenances de Blanes que diuen: «Art 16 (…) 2. Les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada».

2. L’espai on es produeix aquesta trobada lúdica i festiva és públic. Recordem que aquest espai va ser una solució a haver de deixar de fer les barraques, una situació contra la qual també ens vam posicionar en contra.

3. La convivència entre l’ús dels espais públics i el dret al descans és possible i és un objectiu a assolir.

4. Blanes és una ciutat que celebra la Festa Major com totes les viles i ciutats del país i això comporta imprescindiblement una afectació directa sobre la vida de les persones que tenen el seu domicili a prop d’on se celebren els actes més multitudinaris i sorollosos: focs, fira, escenaris musicals, Ensorra’t…

Ajuntament de Blanes

5. Blanes i els seus ciutadans celebren la Festa Major sempre els mateixos dies i, gairebé sempre als mateixos espais. Ningú no es pot dur a engany al respecte.

6. Ningú no hauria d’interferir en la celebració d’un esdeveniment com l’Ensorra’t sense haver escoltat, si més no, les al·legacions que el mateix Ajuntament ja ha presentat.

7. El jovent, la vida social dinàmica, participativa i vital són un bé a guardar. Volem un Blanes viu, actiu, atractiu per a persones de franges d’edat diverses i amb capacitat d’auorregular-se dintre de plantejaments lògics i assenyats.

8. Volem que la gent ocupi el carrer, perquè el carrer és l’espai de la gent.

9. Volem que la Festa passi al carrer, perquè el carrer és l’espai de la gent.

10. Volem que la justícia escolti els nostre govern i ens unim a l’exigència unitària de govern i oposició que la VI edició de l’Ensorra’t es dugui endavant tal i com està planificada perquè sabem que es donen totes les condicions de seguretat, control de so i qualitat d’espai perquè el jovent i els blanencs que hi vulguin ser puguin gaudir de la festa.
En aquest sentit, ens posicionem radicalment en contra que l’Ajuntament de Blanes pugui ser obligat a traslladar cautelarment de lloc l’Ensorra’t i ens posem al costat del govern de Blanes per al que consideri oportú.

Blanes, 12 de juliol de 2017

ERC de Blanes – Grup Municipal d’ERC