Albert Fernández és el nou president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Albert Fernández

En sessió extraordinària del Consell Rector de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Albert Fernández Terricabras ha estat escollit com a nou president de l’Entitat per unanimitat dels vocals i institucions consorciades. Prèviament, ha estat nomenat pel director del Servei Català de la Salut vocal i President del Consorci Sanitari de la Selva, en substitució del Senyor Carles Manté.

Fernández Terricabras assumeix les funcions de màxima representativitat de l’Entitat, assumint els objectius estratègics plantejats pel Consell Rector per l’any 2012 i que es concreten en mantenir l’assistència a la població amb una visió integral de la persona, mitjançant una integració dels serveis que es presten i que ha de permetre una millora continua de la qualitat, buscant sempre donar més i millor servei, i de l’eficiència en cada una de les actuacions que es desenvolupen.

Aquests objectius, s’han de poder assolir en un moment econòmicament complicat tant per la Corporació de Salut com pel sector salut i per la societat en general.

Breu reseenya curricular 


És doctor en administració d’Empreses per la Universitat de Boston, MBA d’IESE i Llicenciat en Economia per l’Institut Europeu de Dret i Economia i per la UNED.

Amb experiència amplia com a docent en el nostre país (IESE Business School), a Europa i al mon, ha conduit la seva carrera cap el camp de la posada en pràctica de la planificació estratègica i en el control de gestió. Participa o ha participat a diversos programes dintre del sector Salut a IESE, com el Programa d’Alta Direcció per Institucions Sanitàries i el Programa per Oficines de Farmàcia.

A més, actualment és Director de Finaves (Noves Aventures Empresarials) que gestiona fons de capital risc per invertir en projectes empresarials desenvolupats per alumnes i ex-alumnes.