Blanes vol millorar el civisme i la convivència amb la feina de quatre agents cívics

El quatre agents cívics

L’Ajuntament de Blanes, mitjançant l’ajut que ha representat la subvenció de la Generalitat per contractar quatre agents cívics, ha fet un Projecte d’Intervenció per fomentar el civisme i la cura dels espais públics del municipi.

Els objectius generals dels agents cívics de Blanes són el manteniment i millora de les conductes cíviques; i la informació i la difusió de les ordenances de Civisme i Convivència Ciutadana; de Protecció, Control i Tinença d’Animals; i la de Medi Ambient que regula la Neteja Viària i la Gestió de Residus.

D’altra banda, a través de la tasca dels agents cívics, el govern municipal també vol aconseguir diversos objectius específics, com ara augmentar la responsabilitat en la tinença de gossos, incidint especialment en la recollida d’excrements a la via pública; millorar el compliment de la normativa sobre usos i horaris de la brossa domèstica i residus voluminosos i aconseguir que la ciutadania millori el grau de coneixement i de compromís en el compliment de les diferents ordenances vinculades a la neteja i civisme a la via pública.

Avui la regidora de Participació Ciutadana Lourdes Fàbrega ha explicat que “el què volem amb aquest pla és conscienciar tant als ciutadans com a les entitats que, per tenir cura dels espais públics i mantenir-los nets, és fonamental la implicació de tots plegats”. En aquest sentit, ha remarcat que “en uns moments en què és difícil pels ajuntaments mantenir tant els serveis d’obligat compliment com els què no ho són, ens hem de conscienciar que no es tracta de netejar molt i bé, sinó que potser el més important és no embrutir”.

Projecte d’Intervenció

La metodologia i temporalització del compliment d’aquests objectius es recull al Projecte d’Intervenció que es va iniciar el gener d’aquest 2012, i que posa a la pràctica el Pla pel Civisme i la Participació.

El projecte vol complir amb un doble objectiu :

1. Promoure que l’espai públic és un bé comú a preservar i compartir respectuosament.

2. Aconseguir un compromis amb la ciutadania per al foment de les normes de convivència, el respecte i l’educació pels espais públics.

Durant els mesos de gener i febrer els agents cívics han fet la classificació del material de registre, han elaborat i establert la documentació i els mecanismes i protocols de transmissió d’incidents i han fet un seguiment de la casuística.

Els orins i les defecacions dels gossos són un problema als barris perifèrics de la ciutat, com mostra aquesta foto presa al barri de Mas Florit

També s’han coordinat amb els departaments de l’Ajuntament de Blanes implicats (Salut i Qualitat de Vida, Protecció Civil, Policia Local i Enginyeria), així com amb els departaments de referència (Medi Ambient, Enginyeria i Salut) per preparar el material de difusió que informa de la normativa i les sancions als infractors.

A partir d’aquest mes de març i fins al juny s’iniciarà la campanya de difusió a través dels mitjans de comunicació sobre la importància del compliment de les ordenances vinculades al civisme i la convivència. Un dels elements de difusió és un tríptic informatiu, del qual s’han editat 3.000 exemplars, que incideix en tots aquests aspectes i que reuneix adreces electròniques, telèfons i serveis d’interès per ajudar en el compliment de les normatives. D’altra banda, per facilitar l’accés a tota la normativa vinculada al civisme i la convivència, s’ha fet un enllaç al web municipal www.blanes.cat/pladecivisme per consultar totes les ordenances.

Durant aquests mesos també s’implicarà les associacions de veïns organitzant campanyes de sensibilització específiques als barris i amb intervencions concretes als parcs i jardins. Un dels elements de treball serà la Comissió de Manteniment de la Via Pública, que es va constituir el passat mes de febrer.

Finalment, al juny, quan conclogui la feina dels agents cívics, serà quan es farà un informe final dels treballs realitzats.

Una agent parla amb una ciutadana que porta un gos

Metodologia

Per realitzar el treball d’observació de les incidències s’ha dividit Blanes en 4 grans sectors que cobreixen cada dia els agents cívics:

Zona 1: Vilar Petit-Mas Moixa, Control-Horta de la Perla, Can Borell, Polígon Industrial Ctra. Estació, Mas Florit, Ca la Guidó-Mas Carolet i Mas Cremat.

Zona 2: Mas Enlaire-Mercat, La Pedrera, Mas Borinot, Mont Ferrant i Valldolig.

Zona 3: Centre Vila, el Port i Sa Carbonera.

Zona 4: Racó d’en Portes, Els Pavos,, Quatre Vents, Els Pins i La Plantera.

Per registrar les incidències a les diferents zones s’ha utilitzat la classificació elaborada pel Departament de Medi Ambient que s’ha integrat al servei de Línia Directa de l’Ajuntament.

Pla pel Civisme i la Participació

L’any 2005 l’Ajuntament de Blanes va redactar un Pla pel Civisme i la Participació, basat en els resultats d’enquestes a la ciutadania; tant individualment com a través de diversos col·lectius.

Les situacions que més preocupaven llavors eren aquells comportaments relacionats amb la neteja de la via pública (presència d’excrements d’animals domèstics, dipositar bosses de brossa fora d’hores al carrer) i, en general, el respecte dels espais de convivència, amb un 47’8%.

Amb un 52’2%, hi havia les queixes per sorolls de vehicles i sorolls nocturns, així com els comportaments incívics produïts per estacionar els vehicles (doble filera, sobre les voreres, etc).

Per últim, el Pla pel Civisme i la Participació també va posar de manifest que un 12’9% de la població està interessada a fer tasques de voluntariat en matèria d’educació pel civisme.