Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de desembre

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de desembre. Començarà avui dijous 22 de desembre a la sala de plens de l’Ajuntament a les 19 hores. Per consultar la documentació del ple cliqueu aqui.

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents als dies 24 de novembre i 13 de desembre de 2016.

2. Donar compte de sentències judicials

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda. 

3. Aprovació del Pla Econòmic i Financer (PEF) pels exercicis 2017-2019.

4. Aprovar el Projecte Revisat d’Intervenció Integral a l’Àrea S’Auguer-Sa Massaneda, cofinançat pel Pla de Barris i sol·licitar pròrroga excepcional de 4 anys, 2017-2020 del termini d’execució.

5. Aprovació del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes del personal de l’Ajuntament.

6. Prorrogar la concessió administrativa per a la prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers de Blanes, adjudicat a Transportes Pujol y Pujol SL.

II Part de control

7. Moció que presenta el Casal d’Amistat Català-Cubà Julio Trigo de Blanes de declaració institucional a favor de l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer dels EUA contra Cuba.

8. Moció que presenten els grups municipals de CiU, ERC i la CUP de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania.

9. Precs i preguntes