Realitzada la primera sessió participativa per tractar la revisió del POUM de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

L’Ajuntament de Blanes va realitzar ahir dijous la primera de les tres sessions obertes a la participació ciutadana que formen part dels treballs de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística del Municipi (POUM).

En aquesta primera jornada s’ha tractat els temes de medi ambient i sostenibilitat, mentre que en les dues restants, que es faran els dies 21 i 26 d’abril a partir de 2/4 de 8 del vespre, es parlarà d’una banda d’activitats econòmiques i serveis a la ciutadania, i de l’altra del model de desenvolupament urbà.

Abans de començar, han donat la benvinguda als assistents la regidora d’Urbanisme, Pepa Celaya, acompanyada del regidor de Participació Ciutadana, Albert Sanz. També els acompanyaven els tècnics de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Blanes, així com representants de l’empresa contractada perquè es dugui a terme el procés participatiu, Lavola.

Després que en el darrer ple municipal es va fer l’aprovació de l’Avanç de Planejament, la revisió del POUM ha iniciat ara el procés de participació ciutadana, paral·lelament a la informació a la qual es pot accedir a través de la web de l’Ajuntament de Blanes. En aquestes sessions temàtiques de participació ciutadana s’està exposant de forma sintètica la informació bàsica necessària per poder fer aportacions amb una base de coneixement suficient.

Delta de la Tordera

Delta de la Tordera

Ahir es va dividir als assistents en tres grups de treball per debatre qüestions i poder canalitzar les demandes, aportacions i necessitats de la ciutadania, sector comercial i resta d’agents locals en la proposta d’ordenació urbanística plantejada.

Entre els aspectes tractats hi ha hagut la preservació del patrimoni natural, la gestió i posada en valor de la zona litoral, la construcció sostenible, la millora de la qualitat de l’espai públic, la recuperació i reordenació de les rieres, i la contaminació acústica. Una altra línia de debat ha estat indicar quin espai natural del municipi es creu que requeriria una especial protecció: el Delta del Tordera, les rieres, l’Àrea de Treumal, els entorns de Pinya de Rosa, el Paratge del Vilar i l’entorn dels Tres Turons, entre d’altres.

Consens social

L’objectiu és que la revisió del POUM que acabi aprovant-se al final de tot el procés tingui un elevat nivell de consens social, i que la majoria de població pugui veure-hi reflectides les seves expectatives. Per això, es vol nodrir de les aportacions de la ciutadania i públic expert per millorar els seus continguts, alhora que s’aconsegueix tenir una ciutadania més informada sobre un tema tant cabdal per a una població.

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

La sessió de treball d’ahir es va tancar amb una valoració final de les principals aportacions, obrint-se un torn de paraula i debat. Quan hagi finalitzat el procés participatiu s’elaborarà un primer informe on es recolliran les conclusions de cada trobada, que es farà arribar als assistents i es publicarà a la web del POUM.

Evolució de la revisió del POUM

La següent fase que seguirà s’emplaçarà de cara al setembre, quan la revisió del POUM s’aprovarà amb caràcter inicial de nou en sessió plenària. Llavors començarà un període d’exposició pública de 45 dies, durant els quals es podrà seguir accedint a tota la informació a través de la web, així com en l’Oficina del POUM que es posarà en funcionament durant aquest mes i mig a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Mitjançant el sistema de cita prèvia, l’equip redactor atendrà les consultes dels veïns del municipi, així com les aportacions que vulguin fer. Amb tota aquesta nova informació es farà un segon informe que s’incorporarà a la web del POUM. De cara a l’octubre-novembre, el ple municipal haurà de fer l’aprovació provisional i definitiva, així com les respostes a les al·legacions presentades.

A partir d’aquí, es presentarà la documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme, que haurà de donar el vistiplau. Mentrestant, l’Ajuntament de Blanes farà una nova sessió pública oberta a la participació ciutadana per informar sobre com ha quedat definit el projecte final.