ICV-EUIA Blanes exigeix la convocatòria de la Taula pel Dret a l’Habitatge

Foto de la reunió de la Taula pel Dret a l'Habitatge celebrada a finals de setembre de 2015 / Ajuntament de Blanes

Foto de la reunió de la Taula pel Dret a l’Habitatge celebrada a finals de setembre de 2015 / Ajuntament de Blanes

El Grup Municipal d’ICV-EUiA Blanes ha enregistrat aquests dimecres una sol·licitud al registre de l’Ajuntament de Blanes per a que es convoqui la Taula pel Dret a l’Habitatge amb la màxima urgència possible.

Aquesta sol·licitud arriba després de les reiterades peticions tant al plenari, com a les diferents reunions de treball intern de l’Ajuntament que el grup d’ICV-EUiA i altres grups de l’oposició han presentat en els darrers mesos.

La Taula,  composada per la PAH, Creu Roja, Càritas i altres entitats socials del municipi, així com els serveis tècnics d’habitatge i serveis socials i els grups municipals, té per objectiu fer seguiment de les polítiques municipals d’habitatge, de les famílies ens situació d’emergència habitacional i resoldre els conflictes i problemes en matèria d’habitatge, especialment els desnonaments.

Aquesta taula tenia com a norma la reunió bimensual. Malgrat això, només s’ha convocat en dues ocasions en gairebé un any.

L’exigència arriba després dels reiterats incompliments de convocatòria, i també està sol·licitada per la PAH, després que no s’hagin complert diversos compromisos acordats en plenari (com les sancions als pisos buits) o s’hagin donat casos greus de desnonaments al municipi.

En la sol·licitud enregistrada al registre municipal, el grup d’ICV-EUiA ha sol·licitat els següents punts:
1.- Situació de tots els expedients sancionadors dels pisos buits propietat de bancs: Quants expedients, de quines dates, quants s’han sancionat.
2.- Situació del total de pisos cedits pels bancs per a lloguer social a través de l’Ajuntament de Blanes. Quants s’han demanat (i en quines dates), a quins bancs, quants s’han ofert.
3.- Situació dels pisos del Carles Faust.
4.- Situació de Provivienda. Proposta de municipalització del servei. Creació de la Oficina Municipal d’Habitatge.
5.- Seguiment dels expedients de famílies en procés d’execució o ja executats i amb problemes d’habitatge.
6.- Reglament i periodicitat de la Taula.