El ple de l’Ajuntament de Blanes aprova el pressupost de 2016, que és de 45,75 milions d’euros

El ple de l’Ajuntament de Blanes celebrat ahir, 22 de desembre va aprovar el pressupost municipal per al 2016. Els comptes per a l’any vinent pugen a 45.759.393 euros, una quantitat gairebé igual que aquest 2015.

El pressupost es va aprovar per 11 vots a favor (PSC, CiU, Ciutadans i PP), quatre vots en contra (ICV-EUiA) y sis abstencions (ERC, Batega per Blanes i CUP).

D’aquesta quantitat, hi ha 1.345.000 euros per a inversions. Entre les més remarcables, destaquen la rotonda de Ca la Guidó, així com les reformes de la plaça Argentina, al barri d’Els Pins, i de la Sala Roberto Bolaño, a la Biblioteca Comarcal. La quantitat més important dins el capítol d’inversions són els 460.000 euros destinats a obres de clavegueram, aigües pluvials i residuals.

Una altra de les partides destacada puja a 325.000 euros, que seran per realitzar millores en els diferents veïnats d’arreu de la vila.

Per poder decidir com es distribuiran aquests diners entre els 21 barris que hi ha al municipi, està previst que es faci a través del Reglament de Participació Ciutadana.

També s’invertiran 70.000 euros per començar a treballar en la implantació del GIS, un sistema d’informació geogràfica. Quan estigui totalment desenvolupat permetrà capturar, emmagatzemar i presentar tot tipus de dades espacials, mostrant la informació localitzada geogràficament. Es tracta d’una eina d’informació d’accés ràpid que pot tenir aplicacions pràctiques molt versàtils.

Pressupostos continuistes i que segueixen incidint en l’àmbit social

En la línia dels pressupostos que s’han aprovat durant els darrers anys, els que es presenten per a l’any vinent continuen mantenint la contenció dels ingressos i les despeses. Es tracta d’uns números que segueixen adaptant-se necessàriament a les estrictes directrius que suposa el compliment del Pla d’Ajust Econòmic aprovat al 2012, si bé per primera vegada han permès dotar amb una major quantia el capítol destinat a inversions amb recursos propis.

Seguint la línia d’anteriors anualitats, també es fa una especial atenció als àmbits socials i d’atenció a les persones i famílies amb necessitats. Per això, es prioritzen les partides socials per fer front als diferents tipus d’emergències que s’atenen des de l‘Ajuntament, així com a noves iniciatives que s’han anat posant en marxa des del consistori.

El pressupost preveue destinar 674.000 euros en despeses corrents a les llars d’infants municipals i Educació, així com 671.328 euros a serveis socials.

Pel que fa a la partida de transferències corrents, que compta amb una dotació total d’1.257.866 euros, dels quals 445.000 es destinen a acció social, 15.000 euros a participació ciutadana, i 94.196 euros a promoció de la ciutat, entre d’altres.

Endeutament en evolució a la baixa durant els darrers anys

Els pressupost municipal de l’Ajuntament de Blanes per al 2016 permetrà complir la tendència marcada durant els darrers anys perquè l’endeutament segueixi evolucionant a la baixa.

Si aquest 2015 l’endeutament és de 34,38 milions d’euros, la projecció de cara a l’any vinent és que hagi baixat als 28,71 milions.

La ràtio d’endeutament durant els darrers quatre anys reflecteix una evolució on el màxim nivell es va donar al 2012, amb un 109,84%. En canvi, a partir del 2013 ja va començar a davallar i es va situar en el 99,22%; al 2014 va ser del 79’23%; aquest 2015 està situat en el 71,97%, i al 2016 s’estima que serà del 63,40%. En aquest sentit, durant dos anys consecutius -2014 i 2015- l’Ajuntament de Blanes està generant estalvi i, per tant de cara al 2016 es podran començar a tornar a fer inversions sense demanar préstec.