ICV-EUiA de Blanes veu molt complicat aprovar el pressupost de 2016 per manca de mesures socials

El regidor Joan Salmerón i la regidora Dolors Rubio

El regidor Joan Salmerón i la regidora Dolors Rubio

Joan Salmerón, portaveu de la coalició i la regidora Dolors Rubio, membres de la Comissió Especial de Comptes van assistir a la primera convocatòria d’aquesta el passat dijous 10 de desembre.

En la mateixa, l’equip de govern  PSC i CiU, va presentar la seva proposta de preus públics de 2016 per a les llars d’infants amb una disminució de la quota mensual per nen de 30 euros quedant tots els altres preus igual.

En dies previs ICV-EUiA, va presentar una modificació dels preus de les llars d’infants amb una proposta encaminada a facilitar el seu accés a persones amb dificultats econòmiques. Les llars van experimentar un important augment de les quotes en la darrera legislatura que, afegits al preu de matrícula i de menjador, van fer que moltes persones no poguessin optar a aquest servei.

En aquest sentit ICV-EUiA proposava una única matriculació el primer any, en el moment d’inscriure el nen o nena a la llar d’infants i l’aplicació de quotes mensuals segons els ingressos de la unitat familiar. Es a dir, una tarifació social establint tres trams progressius de 100, 150 i 195 euros (que és el preu actual de les llars d’infants).

Amb aquestes mesures es permetria la conciliació familiar per aquelles persones que treballen i donarien opció que les persones que busquen feina, disposin de temps per fer-ho. Les llars d’infants són un servei públic que cal potenciar a Blanes. ICV-EUiA considera que cal implementar mesures socials que potenciïn la inscripció de nens i que evitin l’exclusió de totes aquelles persones que estan patint la crisi.

L’equip de govern de PSC-CiU, va desestimar aquesta proposta, tot i reconèixer que l’anterior pujada de preus havia estat un error, presentant com a alternativa una única rebaixa lineal de les quotes mensuals a 165 euros.

Joan Salmerón, portaveu d’ICV-EUiA, va manifestar que «aquesta rebaixa és insuficient, injusta i no suposa cap millora substancial que beneficiï als pares i mares que volen tenir accés a aquest servei». Dolors Rubio, regidora d’ICV-EUiA, posa en relleu que «no aplicar tarifació progressiva als preus no té cap justificació i demostra manca de voluntat política per part de l’equip de govern per fer-ho».

Aquest, entre altres temes, farà difícil que el grup municipal ICV-EUiA aprovi els pressupostos, ja que com va afirmar Salmerón «malgrat que en la proposta de l’equip de govern es recullen temes cabdals per la coalició, com la rotonda de Ca La Guidó i altres, hi manquen mesures socials necessàries, que són per a nosaltres fonamentals si es vol que votem a favor».