La dramàtica situació de l’habitatge a Blanes

Sovint les dades acaben mostrant les vergonyes o els defectes d’una societat. A Blanes, no ens escapem de la realitat social del país no ja d’aquesta crisi, sinó dels últims anys. El sistema és capaç d’arribar a produir situacions tant ridícules com la següent. A la nostra vila, el parc d’habitatges està format per un voltant d’uns 30.000 habitants. Parem-nos aquí: 30.000 habitatges? Si, tenim 40.000 habitants i més de 30.000 habitatges, doncs, tenint en compte que de mitjana podem encabir uns 3 habitants per habitatge, arribem a la conclusió fent una ràpida multiplicació, que a Blanes tenim capacitat per allotjar 100.000 persones. / Aquest article es pot llegir al blog Víctor Catalán «Diari d’abord», regidor d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Blanes.