Els pressupost de Blanes de 2016 i l’actual econòmica protagonitzen l’audiència pública

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Una quinzena de persones –entre els quals s’hi comptaven en bona part polítics i membres d’entitats- han participat avui al matí a l’audiència pública que s’ha allotjat a la sala de plens de l’Ajuntament de Blanes.

Es tractava de la segona audiència convocada pel consistori des que es va aprovar al Reglament de Participació Ciutadana de l’any 2005, i la primera de l’actual mandat. L’objectiu de l’audiència és que sigui un espai d’informació i deliberació, on la ciutadania pugui formular dubtes i preguntes.

Moderada per Jordi Gaitán, l’acte s’ha estructurat en tres blocs: als dos primers s’han tractat les ordenances i els pressupostos pel 2016, i al tercer l’actual situació econòmica municipal. L’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, s’ha encarregat de presentar-los, mentre que el principal protagonista ha estat el seu ponent, el tinent d’alcalde d’Hisenda, Nicolàs Laguna. També han participat en el torn de preguntes obertes al públic altres membres de l’equip de govern que igualment encapçalaven l’acte: Txell Salarich, Pepa Celaya, Juanjo Navarro i Susana Ramajo.

Respecte les ordenances, s’ha remarcat que la seva aplicació ha de garantir els recursos econòmics suficients per a la correcta prestació dels serveis públics amb eficiència, equitat i suficiència. Tant és així, que el 67’96% de les despeses de funcionament municipals estan sufragades per ingressos tributaris. En relació a les actuals ordenances del 2015, les de l’any vinent inclouran una baixada en 2 punts de l’BI, mentre que tota la resta de taxes seran les mateixes que enguany.

Pressupost Municipal de 2016: 45,75 milions

La presentació i posteriors intervencions del pressupost municipal de 2016, pendents d’aprovació, ha estat la que ha ocupat la major part del temps de l’audiència pública. Tant l’alcalde com el regidor d’Hisenda han coincidit en qualificar-los com de continuistes respecte al 2015: la xifra pel 2016 és de 45.759.393 euros, gairebé el mateix import que enguany.

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Un 51% de les despeses, que signifiquen 23,23 M€, es destinarà a béns i serveis i un 29%, que equivalen a 13,19 M€, al Capítol 1 de personal. Val a dir que actualment hi ha 326 persones en nòmina a l’Ajuntament de Blanes, comptant tant funcionaris com laborals. La resta de despeses corresponen a passius financers amb 5,86 M€, transferències corrents amb 1,25 M€ i, per últim, a d’altres tipus de despeses, cap de les quals no supera el milió d’euros.

Les inversions sumen un total d’1.345.000 euros i, entre les més remarcables, destaquen la Rotonda de Ca la Guidó, així com les reformes de la Plaça Argentina, a La Plantera, i de la Sala Roberto Bolaño de la Biblioteca Comarcal. La quantitat més elevada dins el capítol d’inversions són els 460.000 euros que es destinarà al clavegueram, aigües pluvials i residuals.

L’altra partida destacada puja a 325.000 euros, i serà per realitzar millores en els barris. Per poder decidir com es distribuirà aquesta quantitat econòmica entre els 21 barris e la població, Nicolás Laguna ha explicat que està previst fer-ho a través del Reglament de Participació Ciutadana, ja que cal deixar molt clars els criteris que se seguiran per fer-ho.

Implantació del GIS a Blanes, un sistema d’informació geogràfica

Una altra de les inversions previstes que durant el torn de preguntes s’ha especificat en què consistirà és el projecte GIS, que compta amb una partida de 70.000 euros. El GIS és un sistema d’informació geogràfica dissenyat per capturar, emmagatzemar i presentar tot tipus de dades, a més d’ubicar la informació geogràficament.

En aquest sentit, integra i descriu tota mena d’informació d’interès a la qual podran accedir-hi tant els tècnics de l’Ajuntament de Blanes com la ciutadania en general. Funciona a través d’un sistema de localització cartogràfic amb milions de capes que actuen sobre un mapa, ubicant les dades que se li demanen –semàfors, parades d’autobús, botigues, papereres, etc- sobre el mapa de la població.

Es tracta d’una eina d’informació d’accés ràpid que pot tenir aplicacions pràctiques molt diverses i útils per elaborar tot tipus d’actuacions o tasques professionals i socials. L’alcalde de Blanes i el tinent d’alcalde d’Hisenda han refermat el compromís de l’equip de govern que, abans d’acabar l’actual mandat 2015-2019, estiguin establertes les bases del GIS per començar a aplicar capes.

Evolució negativa de l’endeutament durant els darrers anys

El tercer i darrer bloc ha tractat sobre l’actual situació econòmica municipal, on la primera dada que s’ha donat és que actualment, amb data del tercer trimestre del 2015, el període mitjà de pagament global a proveïdors és de 31,57 dies un cop les factures han estat controlades pels serveis tècnics. Pel que fa a l’endeutament, s’ha presentat l’evolució que hi ha hagut des del 1999 fins al 2016.

D’aquesta manera, si enguany l’endeutament és de 34.380.597 euros la projecció de cara a l’any vinent és que haurà baixat als 28.713.701 euros. La ràtio d’endeutament durant tots aquests anys reflecteix que la gràfica segueix una evolució on el màxim nivell es va donar l’any 2012, amb un 109,84%. En canvi, a partir del 2013 ja va començar a davallar i es va situar en el 99,22%, i l’any passat va ser del 79,23%. Aquest 2015 l’endeutament està situat en el 71,97% i l’any vinent s’estima que serà del 63,40%.

En conclusió, s’ha recordat que s’ha passat d’una situació límit que es va donar al 2007 quant a pèrdues a què en dos anys consecutius -2014 i 2015- l’Ajuntament de Blanes està generant estalvi i, per tant, es poden encarar els pressupostos per a l’any vinent per començar a tornar a fer inversions sense demanar préstec. També s’ha remarcat que l’objectiu és continuar en aquesta mateixa línia, sobretot tenint en compte les estrictes condicions que significa haver de complir el Pla d’Ajust del 2012.