Aquest dissabte es farà a Blanes una audiència pública per parlar de les ordenances i els pressupostos pel 2016

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

El proper dissabte 28 de novembre l’equip de govern de l’Ajuntament de Blanes realitzarà una audiència pública per a totes les persones que estiguin interessades en els temes relacionats amb les ordenances i el pressupost.

Es tracta d’una fórmula de participació ciutadana que fins al moment només s’ha dut a terme en dues ocasions en el consistori blanenc, després que la primera vegada va ser ara fa un any, el 29 de novembre del 2014.

La sessió començarà a les 11 del matí i s’allotjarà a la sala de plens de l’Ajuntament. Tindrà tres punts destacats. Primer es tractaran les ordenances fiscals que entraran en vigor l’any vinent, seguidament el projecte de pressupostos pel 2016 i, finalment, la situació econòmica de l’Ajuntament de Blanes. La duració de la sessió serà de unes dues hores i mitja.

La convocatòria per celebrar aquesta audiència pública ha estat un compromís que l’equip de govern, format per regidors de PSC i CiU, va avançar fa uns mesos que volia dur a terme amb l’objectiu de facilitar la màxima informació a la ciutadania, en especial sobre el asumptes econòmics. Tot el govern local hi assistirà a la sessió.

Funcionament de l’audiència pública

La seva tindrà la figura d’un moderador, feina que anirà a càrrec de Jordi Gaitan, coaching especialitzat en diversos àmbits, que anirà distribuint el torn de paraules. Després que el moderador hagi fet una breu introducció sobre la convocatòria i continguts bàsics, ja s’entrarà en matèria, doncs presentarà la intervenció de la ponència del primer tema a tractar i així successivament.

Després que s’hagi fet l’exposició podrà intervenir el públic formulant les preguntes i els dubtes que li hagin sorgit en cadascun dels tres apartats: ordenances, pressupostos i situació econòmica municipal, perquè se’ls hi responguin. El moderador és qui anirà cedint la paraula a tots els participants, i la tallarà igualment en cas que ho cregui necessari.

Les audiències públiques són una figura inclosa al Reglament de Participació Ciutadana que es va aprovar a l’Ajuntament de Blanes l’any 2005. Segons es recull en aquest reglament, es tracta d’un dret que es pot convocar de quatre possibles maneres: per iniciativa municipal; a proposta d’un 3% de les persones inscrites en el cens electoral; a proposta d’un nombre d’associacions no inferior al 20% de les inscrites al Registre Municipal d’Entitats; o a proposta d’almenys tres òrgans de participació municipals.