Proposta de negociació d’ERC per a un pacte de governabilitat a Blanes

Els membres de la candidatura d'ERC Blanes

Foto de grup de les persones que han format part de la  candidatura d’ERC Blanes a les eleccions municipals / JFG

L’assemblea de militants i simpatitzants d’ERC, reunida el proppassat dijous 4 de juny, accepta continuar explorant els contactes amb les diferents forces polítiques amb qui hem estat parlant des del dia 27 de maig. Estableix que es fixi en un document una selecció de punts del programa electoral que la ciutadania de Blanes va fer suport amb 1.711 vots.

Assumeix que cal anar de cara i dir a la ciutadania que ERC vol facilitar la governabilitat de Blanes, però no a qualsevol preu. Som dipositaris de moltes esperances de canvi i renovació i per arribar a acords amb partits que han governat Blanes caldrà que molts d’aquests punts i, sobretot, els que anomenem “eixos fonamentals per a un pacte” quedin assumits per les forces que signin l’acord.

La comissió negociadora, dipositària de la voluntat de l’assemblea d’ERC, continuarà establint, doncs, contactes sota les indicacions d’aquest document que ara us presentem tot considerant que són els punts que entenem més importants per a Blanes alguns dels quals en són imprescindibles per poder sentir que el projecte que es configuri com un tot té a veure amb el que ERC representa per a la ciutadania que ens ha votat.

Punts per a la negociació en eixos

Eix Sobiranista

1. Adhesió de l’ajuntament de Blanes a l’AMI (full d’aprovació i estatuts AMI) (http://www.municipisindependencia.cat)

2. Cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre configurin una majoria independentista al Parlament de Catalunya, proposarem que el nostre ajuntament, amb el seu alcalde o alcaldessa al capdavant, es posi a disposició del govern del país per tot el que consideri oportú en la gestió de la constitució de l’Estat català, superant, si cal, totes les traves que hi puguin posar els poders de l’Estat espanyol.
3. L’alcalde o alcaldessa, com a màxima autoritat i representant legítim de tots els veïns/es del municipi, participi a l’Assemblea de Càrrecs Electes que es constituirà per donar suport al procés d’emancipació nacional. En el cas que les institucions espanyoles intervinguessin o suprimissin les institucions catalanes d’autogovern, aquesta Assemblea hauria d’assumir la governació de Catalunya, donant així continuïtat al procés i garantint-ne la màxima legitimitat democràtica í institucional.

4. Pagament dels impostos a la Hisenda Catalana.

5. Establiment de contactes amb municipis dels Països Catalans per establir-hi agermanaments.

Eix Social, Urbanisme i Mobilitat

6. Blanes, ciutat lliure de desnonaments. Pressionar, des de l’ajuntament, per evitar que desnonin persones que no poden pagar el cost de l’habitatge i, a la vegada, pressionar a empreses subministradores que no respectin les situacions de gravetat en què es troben famílies que pateixen les conseqüències de la crisi econòmica. Comptador solidari de tots els serveis energètics. Decretar un municipi lliure de desnonaments.

7. Donar preferència a les promocions públiques d’habitatges de lloguer a la
població amb dificultats, als joves, a la gent gran, i a les famílies monoparentals.

8. Procurar que promocions privades que no s’han venut esdevinguin en règim de lloguer, preferentment SOCIAL. Acomplir de forma real amb les sancions a entitats bancàries que mantinguin pisos buits.

9. Proposar l’ampliació de l’horari de la Biblioteca Comarcal amb un increment de recursos humans, materials i de formació. La Biblioteca Comarcal ha d’esdevenir el centre neuràlgic d’una gestió cultural integral, per això ha de nodrir-se d’especialistes en tots aquells àmbits de dinamització cultural que facin possible, entre d’altres aspectes, el que proposem a l’apartat d’educació. Ha de poder ser un espai de trobada de la ciutadania, un fòrum públic de la ciutat, una porta oberta a tot aquell que vulgui saber i sentir-se de Blanes.

10. Proposar un projecte de reutilització i dinamització de l’espai urbà que va des del Pavelló cobert fins a l’antic camp de futbol, de manera que, mitjançant un
procés de participació dels ciutadans que garantís un procés transparent i públic, es decidís si s’apostava per un projecte d’aquesta mena:
a. Espai urbà obert, de trobada per a tota la ciutadania
b. Espai integrador dels barris limítrofs i de la ciutat en conjunt, que serveixi
per donar rellevància a infraestructures culturals cabdals, com ara la
Biblioteca Comarcal.
c. Espai de trobada per a pràctiques esportives i entrenament de clubs locals
que alliberi d’aquesta tasca la Ciutat esportiva en la mesura que aconseguim
dinamitzar-la i se n’ampliï l’ús com a espai multifuncional.
d. Espai destinat a la construcció de la Nova Seu de la policia local de Blanes.
e. Espai amb infraestructures lúdiques i educatives que puguin ser un pol
d’atracció de les escoles locals i també de les de poblacions veïnes.

11. Promoure un Pla parcial de mobilitat urbana a través d’escales mecàniques i/o ascensors per tal que els barris més necessitats d’aquestes infraestructures guanyin en qualitat de vida. Ha de ser un pla estratègic que faci real alhora la millora de la qualitat de vida de les persones amb la vertebració i la interrelació geogràfica dels barris residencials.

Eix Ètic i de Transparència

12. Auditoria de l’ajuntament

13. Obrir contactes amb la banca ètica perquè sigui, com més va més, una opció

14. Sessions obertes a la ciutadania, amb els regidors responsables al cap, per retre comptes de la gestió feta i de les inversions previstes.

15. Declaració pública de patrimoni i d’ingressos de la renda dels representants polítics

Eix de la Participació Ciutadana

16. Pressupostos participatius. No només escoltant les entitats, associacions i les AV, sinó, en el cas de les AV, donant a cadascuna les eines i la legitimació suficient per poder parlar pel seu barri i decidir les seves prioritats que s’hauran d’incloure en el pressupost municipal un cop s’hagi completat el procés participatiu.

17. Crear el Consell de Ciutat. Aquest òrgan, que no ha de suposar cap cost al municipi, ha de servir perquè totes les entitats, AAVV, grups o associacions tinguin un espai de trobada en què es facin evidents tant les mancances detectades com els projectes de millora en comú en l’àmbit del sector que representen.

Eix de la Sostenibilitat

18. Consulta a la ciutadania per decidir el posicionament de l’ajuntament sobre la prolongació de la C-32

19. Cooperació i solidaritat
 Destinar una part dels ingressos municipals a la cooperació i solidaritat internacional. El percentatge es decidirà anualment, en el moment de l’elaboració de pressupostos, essent una decisió consensuada per tots els grups municipals.

20. Vetllar pel manteniment del patrimoni cultural i natural de Blanes: Pinya de Rosa, el Delta de la Tordera, el Vilar, la Platja de Blanes, Palau dels Vescomtes de Cabrera, Mar i Murtra, etc.

21. Desenvolupar un Pla Local d’estalvi i eficiència energètica que mantingui com a premissa de partida de l’administració el principi de sostenibilitat o estalvi energètic. Reduir el consum energètic públic i la contaminació lumínica. Fomentar la incorporació de l’energia solar tèrmica, promoure les cobertes fotovoltaiques i l’ús de vehicles que utilitzin energies respectuoses amb el medi ambient. Facilitar la instal·lació de punts de càrrega per als vehicles elèctrics. Així com d’altres energies renovables en pro de la sostenibilitat del municipi.
Promoure l’ús del transport públic.

Seguretat Ciutadana

22. Potenciar la policia de proximitat. El nostre municipi és mereixedor d’una policia local moderna, ben preparada i dotada de les eines i mitjans suficients, empàtica amb el municipi i amb la seva gent, exemple i garant dels valors ètics i democràtics d’una societat moderna com la nostra.

23. Vetllar per l’acompliment de les normes sobre activitats d’oci nocturn. Reduir i controlar zones de conflicte per massificació nocturna d’oferta.

Àrees de gestió que estaríem disposats a assumir en un acord futurible

Turisme
Promoció econòmica
Comerç
Participació ciutadana, entitats i cultura.

Assumir la representació de l’ajuntament de Blanes a l’AMI, cas que l’alcalde escollit no vulgués assumir aquesta responsabilitat.

Blanes, 7 de juny de 2015