Moció d’ERC Blanes de suport a la Iniciativa Legislativa Popular impulsada per les PAH catalanes

esquerraEsquerra Republicana de Catalunya de Blanes presentarà una moció al proper ple municipal de l’Ajuntament per demanar suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada per les PAH catalanes.

El passat 10 de Juliol es va presentar al Parlament de Catalunya la ILP de Mesures Urgents per fer front a l’Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica promoguda per la PAH, l’Observatori DESC i Aliança contra la pobresa energètica (APE).

El dimarts 13 d’octubre, la Mesa del Parlament va admetre a tràmit aquesta ILP que, a partir de les competències del govern de la Generalitat en matèria d’habitatge i protecció de consumidors, exigeix canvis legals urgents a Catalunya per fer front a l’emergència habitacional i garantir el dret a un habitatge digne i a una segona oportunitat.

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) inicia així una campanya de recollida de signatures per fer possible la presentació d’una iniciativa legislativa popular que recull diverses propostes per fer front a la greu situació de moltes famílies i persones que pateixen una situació econòmica precària, fruit de l’atur i la manca de recursos.

Som conscients dels esforços de les diverses administracions per intentar resoldre les nombroses demandes d’ajuts que arriben a través dels serveis d’assistència social dels ajuntaments i que amb uns pressupostos ajustats intenten cobrir les necessitats de les persones.
És per això que creiem que, atesa la gravetat de la situació, ens calen mesures més enllà de l’àmbit local.

Som conscients també de les limitacions del Parlament de Catalunya pel que fa a les seves competències en matèria d’habitatge i en especial de la modificació de les lleis que afecten a la regulació de la llei hipotecària, la qual cosa és una conseqüència més de no disposar de les eines d’un Estat propi.

La llei sobre dret a l’habitatge del 28 de desembre del 2007, aprovada al Parlament de Catalunya, deia en el seu preàmbul: «l’habitatge és una de les preocupacions més importants per a la ciutadania catalana, que veu com d’anys ençà els preus d’aquest bé de primera necessitat han augmentat molt per damunt del seu salari, cosa que obliga les famílies -en el millor dels casos- a endeutar-se fins a límits que posen en perill llur capacitat de consum, amb terminis d’amortització dels préstecs cada cop més llargs i subjectes als riscos i les incerteses davant canvis futurs, ja siguin laborals, familiars o de tipus d’interès».

«L’oferta d’habitatges de lloguer és manifestament insuficient o no és competitiva, atès que les rendes són elevades en comparació amb les quotes hipotecàries a llarg termini. En conseqüència, cada cop més els sectors socials sensibles, com els joves, la gent gran, els immigrants i les persones en situació de risc, pateixen situacions d’exclusió del dret a l’habitatge».

Segons les dades oficilas, el total de desnonaments executats entre juliol i setembre d’enguany va ser de 13.341, un 7% més que el mateix periode del 2013, un 43,4% dels quals van ser execucions hipotecàries i un 53,3 % per impagament de lloguers, tendència que es repeteix els darrers trimestres. Catalunya segueix sent la comunitat autònoma que lidera el rànquing de la vergonya amb un 22% dels desnonaments de tot l’Estat.

Per tot el que s’ha exposat, Esquerra Republicana de Catalunya dóna suport a la Iniciativa Legislativa Popular presentada per les PAH catalanes al Parlament i demana el mateix al consistori de la ciutat de Blanes.