EUiA-ICV presentarà al ple d’octubre una moció per protegir la pineda del barri de Els Pins

Foto: Google Earth

Foto: Google Earth

El grup municipal d’EUiA-ICV de Blanes presentarà al proper ple de l’Ajuntament una moció per tal de protegir la característica pineda que dona nom al barri de Els Pins.

Aquesta moció, que compta amb el suport de l’associació de veïns del barri afectat, pretén aturar l’alarmant reducció de pins dins de les finques privades o en espais públics.

Entre 2003 i 2009, la superfície de pineda s’ha reduït en gairebé un 15%. Aquest fet és preocupant tant per qüestions ambientals i ecològiques, com pel tret distintiu de la identitat del mateix barri que representen aquests arbres netament mediterranis i blanencs.

La moció d’EUiA-ICV proposa incloure els pins en el catàleg protegit, per tal de tenir un cens de la pineda i d’evitar la tala indiscriminada. En cas que fos necessària una tala, pels possibles danys a estructures que puguin ocasionar les arrels ja sigui a espais públics o privats, aquests arbres (així com els que ja han sigut talats a hores d’ara) haurien ser reposats per part de l’Ajuntament de Blanes, en espais públics adequats del mateix barri. Tanmateix, la moció preveu oferir assessorament tècnic als veïns que tinguin un pi dins la seva propietat, així com estudiar bonificacions fiscals per tal de compensar el deure de mantenir-los.

La moció demana en concret incidir en quatre qüestions:

1. Iniciar els tràmits necessaris per incloure en catàleg protegit els pins, creant un cens de la seva ubicació, edat i estat, així com la seva situació (aquells que estan provocant problemes i afectacions i aquells que no).

2. Elaborar una sèrie d’indicacions i mesures per al veïnat que té aquests pins al seu jardí o entorn, per tal de reduir i prevenir futures afectacions (com protegir les estructures de les arrels, impedir el creixement preveient possibles problemes, etc.). I assessorar els veïns i veïnes amb el suport tècnic necessari per tal de reduir aquestes molèsties i prevenir els possibles danys i afectacions sobre les estructures.

3. Reposar els pins que hagin sigut talats en espais de particulars (dins de les finques privades) o en espais públics i de la via pública. Aquests pins han de ser reposats per part de l’Ajuntament de Blanes en espais públics adequats del mateix barri, ja sigui en places, o espais oberts, on no provoquin afectacions estructurals.

4. Per a aquells veïns i veïnes que tenen pins dins la seva propietat, estudiar les bonificacions fiscals necessàries que compensin el deure de mantenir-los. Es fa palès que la presència dels pins dins els jardins de cada veí suposa un element patrimonial i simbòlic important com a valor afegit, però alhora suposa una càrrega econòmica ja que el manteniment pot resultar costós tant per tasques habituals (neteja, poda, etc.), com quan aquests provoquen danys sobre l’edificació. Per aquest motiu, demanem a l’equip de govern que estudiï les bonificacions fiscals necessàries per a compensar aquestes despeses als particulars.