El PSC de Blanes defensa la despesa en educació com inversió per a una societat millor

El PSC demana que es desencalli el projecte de construcció del col.legi Sa Forcanera

Per al PSC, l’educació és un aspecte fonamental, en el que cal posar èmfasi si volem una societat millor, més igualitària i amb millors condicions socials, culturals i econòmiques. Per aconseguir-ho cal garantir una educació de qualitat amb accés igualitari per a tothom, independentment del seu origen, edat o sexe.

 

Tot i que és cert que els aspectes bàsics de l’educació reglada (nous centres, oferta educativa, professorat, …) no depenen dels ajuntaments, hi ha molts altres aspectes que s’han de tractar a nivell municipal, o que pot tractar si vol un govern sensible a la importància de l’educació.

Així doncs, des del PSC proposen treballar en els dos àmbits: d’una banda, s’ha de reivindicar a la Generalitat, amb arguments sòlids i perseverança, que construeixi el CEIP Sa Forcanera, que ampliï i diversifiqui l’oferta formativa (en concret la formació professional vinculada a nous filons d’ocupació, per garantir millor ocupabilitat a joves i persones que han perdut la seva feina), i que intensifiqui els programes contra el fracàs escolar.

D’altra banda, el PSC es proposa, malgrat la crisi, garantir i potenciar programes locals de millora de l’educació, com poden ser els de suport al rendiment i incentivació escolars, el suport a la comunitat educativa en llurs tasques, o l’orientació formativo-laboral. Plantegen dotar d’una importància sense precedents el Consell Escolar Municipal, com a observatori permanent de la realitat educativa a Blanes: el lloc on s’han d’avaluar les necessitats educatives de la vila, i on s’han d’establir plans i actuacions, i fer-ne un seguiment.

Projecte Educatiu de Ciutat

Per al PSC l’educació és quelcom que supera l’àmbit de l’escola, i de la infància i joventut. Tothom és susceptible de, i té dret a, millorar la seva educació, i tothom pot esdevenir agent educador. Per això cal implicar, en primer lloc, les famílies; però en segon lloc cal que la ciutat, el barri, l’entorn, les entitats, eduquin. S’ha d’educar en el respecte a les persones i al medi, la tolerància, la pràctica democràtica, el civisme… Les activitats de lleure i d’esport han de tenir una forta component educativa.

El que plantegem és recuperar un projecte que es va començar a gestar en la passada legislatura, i que va quedar aturat el 2007: el Projecte Educatiu de Ciutat. Un projecte participatiu que ha de fer de Blanes una ciutat respectuosa amb el seu medi, coneixedora del seu patrimoni, culturalment activa i amb ciutadans ben qualificats que participin en la vida pública.