Curs a Vidreres d’alfabetització digital en llengua catalana per a dones d’origen estranger

Foto: Consell Comarcal de la Selva

Foto: Consell Comarcal de la Selva

El Consorci de Benestar Social de la Selva, amb col·laboració de l’Ajuntament de Vidreres, ha organitzat un curs d’alfabetització digital en llengua catalana per a dones d’origen estranger. De fet, tal com ha explicat la tècnica del Pla d’Inclusió Social i Ciutadania del Consoci, Montse Ciurana, aquest curs és una ampliació del que ja es va realitzar durant l’any 2013 a aquesta població.

En aquesta línia, Ciurana ha assenya lat: «La unió entre l’aprenentatge del català i l’aprenentatge de l’ús de l’ordinador és un binomi interessant que ajudarà a trencar l’escletxa digital que tenen moltes persones immigrades».

Aquesta formació vol acostar les persones immigrades a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicó (TIC), ja que en la societat actual la realitat es transforma constantment fruit de l’evolució de les TIC. Aquests canvis s’observen en tots els àmbits, ja siguin per a la recerca de feina, per passar el temps de lleure, per relacionar-se amb altres persones, a l’hora de fer tràmits administratius, etc.

El nou curs consta de 70 hores repartides en un total de 42 dies de classe que aniran del 10 de juny al 18 de desembre de 2014, amb un descans l’última quinzena de juliol i tot el mes d’agost. Les sessions seran d’1,5 hores, dos dies a la setmana, concretament els dimarts i els dijous. Durant el curs se’ls ensenyarà les parts de l’ordinador (maquinari, ratolí, teclat, pantalla, ajustament de l’ordinador a les necessitats personals, vocabulari informàtic bàsic, el sistema operatiu (l’escriptori, les finestres, les carpetes, els fitxers), saber imprimir els documents, Internet (correu electrònic i pàgines interessants per a l’aprenentatge del català i la recerca de feina).

A més, tal com ha recordat Ciurana, durant tot el curs es busca també amb aquest col·lectiu un clima de confiança, còmode i relaxat, per tal que les dones es puguin conèixer i puguin transmetre quines són les seves inquietuds i necessitats. La transmissió d’informació, coneixements i aprenentatges es farà a través de fitxes, jocs, converses, visites i sortides. Durant el curs, es treballarà amb un ordinador per a cada dues participants.

Pel que fa als objectius generals, en aquest curs es potenciarà l’autonomia de les persones immigrades en tots els àmbits de la vida quotidiana facilitant una major relació i convivència, especialment de les dones, a l’entorn comunitari del municipi.