L’Ajuntament de Blanes licita per 1,146M€ les obres de reparació de la riera de la Rambla Joaquim Ruyra

Foto: Ajuntament de Blanes

Foto: Ajuntament de Blanes

L’Ajuntament de Blanes, a través de l’empresa mixta Aigües de Blanes S.A., ha iniciat el procés d’adjudicació del projecte i contracte d’obra per a l’execució de la reparació de la riera subterrània de la Rambla Joaquim Ruyra. Aquesta licitació es va publicar ahir al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Les obres compten amb un pressupost de poc més de 1.146.000 euros i tots els detalls es poden consultar a la web de la companyia d’aigues. L’empresa es farà càrrec del control de tot el procés, ja que la infraestructura on s’actuarà forma part del cicle de l’aigua.

Foto: Ajuntament de Blanes

Foto: Ajuntament de Blanes

Les empreses que hi vulguin concórrer tindran temps per presentar ofertes fins el proper 4 de juny i, entre d’altres qüestions, hauran de tenir en compte que disposaran del termini d’un mes per a la redacció del projecte i de quatre mesos per a l’execució de l’obra. L’objectiu d’aquests treballs és que, un cop s’hagi fet la reparació dels danys estructurals que es van detectar al calaix de la riera l’octubre de l’any 2011, es pugui tornar a obrir el trànsit rodat.

Més concretament, es tracta d’una part del tram nord de la Rambla Joaquim Rurya comprès entre el carrer Tordera i la plaça Solidaritat. La circulació en aquesta zona es va tallar per major seguretat, perquè el continuat pas de vehicles per sobre de la riera afectada, no malmetés més l’estructura.

Reparació d’urgència l’octubre de 2011

Primes obres de reparació, a l'octubre de 2011

Primes obres de reparació, a l’octubre de 2011

L’execució d’aquestes obres suposaran poder posar punt i final a un problema que es va iniciar la nit del 27 d’octubre de 2011, quan els Bombers de la Generalitat van aconsellar desallotjar l’edifici del número 54 de la Rambla Joaquim Ruyra a causa de l’aparició d’unes esquerdes. Aquella mateixa nit, l’Ajuntament de Blanes ja va demanar d’una banda als tècnics municipals que esmercessin tots els esforços i treballs necessaris per assegurar l’estructura de l’edifici, i de l’altra va ajudar els inquilins de l’edifici afectat a trobar un allotjament.

Els treballs d’arranjament que es van fer llavors van incloure obres de reparació d’urgència del calaix soterrat de la riera i el tram de clavegueram; l’apuntalament dels baixos de l’edifici afectat així com la llera de sota la vorera; micropilotatges pel recalçament de fonaments de l’edifici, i un by-pass de la canonada de sanejament per fer el desviament interior de l’aigua de la riera, entre d’altres tasques.

En total, l’Ajuntament de Blanes va esmerçar llavors més de mig milió d’euros per poder assumir els treballs de reparació de la riera i de reforçament de l’edifici afectat. També es va costejar l’allotjament de les famílies que no van poder trobar recursos alternatius. Posteriorment, l’Ajuntament de Blanes també es va encarregar d’arranjar d’altres desperfectes que es van detectar en la conducció pluvial del carrer Anselm Clavé i en un altre tram de la Rambla Joaquim Ruyra.

Prohibida la circulació de vehicles per seguretat

Des del primer moment, el consistori blanenc va decidir tallar el trànsit rodat, primer per garantir que les obres d’arranjament es fessin amb la major seguretat, i després perquè la circulació de vehicles no afectés negativament l’estabilitat de l’estructura a causa del pas continuat pel vial de la superfície. Actualment aquest tram de la Rambla Joaquim Ruyra continua tallat al trànsit rodat, si bé els requeriments hidràulics del subsòl i els de mobilitat de superfície imposen la seva reparació completa.

Un cop s’hagin fet les tasques de reparació de la solera i el calaix de la riera, es podrà tornar a reobrir el trànsit rodat.