ICV denuncia l’estafa de l’aigua a la Selva Marítima i Alt Maresme

dessaladoraLes agrupacions d’Iniciativa per Catalunya Verds a la Selva Marítima i a l’Alt Maresme denuncien la situació que pateixen als seus municipis respecte la gestió de l’aigua a la Conca de la Tordera. En els darrers mesos, el Grup Parlamentari d’ICV-EUiA, a través de l’exconseller Salvador Milà, ha fet diverses preguntes al Govern respecte la situació de la Conca de la Tordera, l’aqüífer de La Tordera i la dessaladora de Blanes.

Les respostes han deixat palès una situació preocupant a la zona, ja que es constata, per resposta del mateix Conseller Santi Vila, que s’ha reduït la producció de la dessaladora de 10 a 5’89 Hm3 en tot l’any 2013 (dels 20 hm3 de capacitat de producció totals d’aquesta), la qual cosa ha comportat un augment de les extraccions d’aigua amb pous de l’aqüífer de la Tordera.

Pou d'extracció d'aigua ubicat a Palafolls / Foto: JFG

Pou d’extracció d’aigua ubicat a Palafolls / Foto: JFG

Segons dades facilitades pel govern- durant l’any 2013 es van extreure un mínim del 30’13 Hm3 (18’33 Hm3 de pous públics, més uns 10 Hm3 per a usos agrícoles (aproximadament) i 1’8 Hm3 per a usos industrials-terciaris-turístics), al que caldria afegir-hi les captacions per les mateixes finalitats del terme municipal de Tordera, quines dades no han estat facilitades pel govern, pel que el Diputat Salvador Milà ha tornat a preguntar al govern.

Salvador Milà

Salvador Milà

Davant la pregunta del diputat Salvador Milà sobre quin era l’estat actual de l’aqüífer profund de la Tordera, que al principi de la dècada del 2000 –abans de funcionar la dessaladora- estava en nivells d’entre -6 i -10 m sota el nivell del mar, amb la conseqüent salinització-, el govern de CiU ha contestat amb evasives dient que «en els darrers anys es constata una estabilitat generalitzada de nivells piezomètrics, en general per sobre del nivell del mar, tot i que sí s’observen oscil·lacions Interanuals (especialment a l’aqüífer profund) sobretot en l’època de l’estiu».

Foto: Xavier Pou

Foto: Xavier Pou

Pert anta, de fet es reconeix que l’aqüífer profund de la Tordera està amenaçat de salinització i que durant alguns mesos el seu nivell continua estant per sota del nivell del mar, quan això no hauria de passar si es reduïssin les extraccions i funcionés la dessaladora al ritme previst quan es va construir.

Els ecosocialistes demanen que es posi en ple rendiment la dessaladora de la Tordera , ja que ara mateix les poblacions ja ho estan pagant a través de la repercussió de la quota d’Aigües Ter-Llobregat, però alhora l’empresa després s’ho estalvia no posant-la en marxa.

D’altra part, i pel que fa al nul funcionament de la inter-connexió de la dessaladora de la Tordera amb la planta potabilitzadora de Cardedeu, Salvador Milà ha denunciat que «com és possible que després d’haver construït la canonada entre la dessaladora de Blanes i la xarxa Ter-Llobregat, no s’utilitzi a penes, tot i fer més de dos anys que està construïda, mentre se segueix incomplint el compromís de reduir les captacions del Ter, per tal que pugui recuperar el seu cabal ecològic».

Mesures de pressió

Per aquest motiu els grups municipals i comarcals de la coalició ICV-EUiA proposen l’impuls de mesures de pressió conjuntes entre els ajuntaments afectats, i en aquest sentit impulsarà mocions per tal de denunciar aquesta situació, demanar una repercussió de les quotes més justa, la protecció i no sobreexplotació de l’aqüífer de La Tordera i denunciar la situació generada arran de la privatització d’Aigües Ter-Llobregat.

El regidor blanenc Víctor Catalan

El regidor blanenc Víctor Catalan

Un dels primers municipis on ja s’ha presentat aquesta moció ha estat Blanes, on el plenari ha aprovat per unanimitat la moció. En aquesta ciutat han vist com la dessaladora no ha aportat ni un litre d’aigua entre gener i juliol del 2013.

Víctor Catalan, regidor d’ICV a la ciutat selvatana ha dit que «blanencs i blanenques hem vist no només com se’ns ha apujat el rebut de l’aigua després de la privatització d’ATLL, sinó que a més ens cobren per un servei, la dessaladora, que després no utilitzem». En aquest sentit Catalan ha destacat com «el darrer any, la dessaladora va aportar menys del 25% de l’aigua que van consumir a Blanes, mentre que van haver d’extreure de pous tota la resta, una situació que es repeteix en els darrers dos anys, i que suposa l’aportació d’aigua de la dessaladora més baixa des que es va construir, en tant que no es recupera com caldria el aqüífer profund de la Tordera».

Per la seva part Jordi Medina, regidor a Malgrat, ha afegit que «no només és un perjudici econòmic, sinó que es posa en risc de nou l’aqüífer i la Conca de la Tordera que ens ha costat 10 anys recuperar».