Demà comencen a Blanes les obres de millora del carrer Colom, al barri d’Els Pins

Carrer Colom

Carrer Colom

L’Ajuntament de Blanes, a través de l’empresa Aigües Blanes S.A., posarà en marxa a partir del 12 de març la primera fase del projecte d’urbanització del carrer Colom, ubicat al barri dels Pins, al cor de la zona turística del municipi. Aquesta primera fase s’allargarà fins a mitjans de juny, mentre que la segona començarà després de l’estiu, el 15 de setembre, i finalitzarà abans de la setmana santa de l’any 2015.

L’execució de les dues fases suposarà una inversió total de 3,15 milions d’euros, després que l’empresa licitadora de les obres va fer una oferta millorada d’1,36 milions sobre el preu de sortida, que era d’1,79 milions. L’oferta millorada es farà en base a l’aportació en unitats d’obres que s’encarregarà de dur a terme la mateixa empresa que executarà els treballs, GICSA.

Els treballs consistiran bàsicament en la instal·lació del clavegueram, recollida d’aigües pluvials i abastament d’aigua potable dels carrers Enric Morera i Colom, així com els seus entorns. Durant la primera fase les obres incidiran especialment en el carrer Enric Morera, mentre que passat l’estiu els treballs de la segona es concentraran en el carrer Colom, en el tram comprès des de l’avinguda Vila de París, actualment sense asfaltar.

D’aquesta manera, fins a mitjans de juny s’instal·larà al subsòl del carrer un caixó de 2 x 2 i 2 x 1’5 metres per a l’evacuació d’aigües pluvials, amb una allargada de 237 metres. També s’instal·larà el sistema de renovació de les xarxes de clavegueram, de 419 metres, i el d’aigua potable, de 393 metres.

Durant la segona fase, que començarà a mitjans de setembre, es farà el gruix central del contingut del projecte. Es tracta de la instal·lació de canonades per a l’evacuació d’aigües pluvials de 1.200 i 1.000 milímetres. de diàmetre, amb una allargada total de 677 metres. També es muntarà la xarxa de clavegueram de 680 metres, i el d’aigua potable de 830 metres.

Les obres de la segona fase finalitzaran amb l’adequació del paviment, l’enllumenat i senyalització del tram del carrer Colom comprès entre els carrers Vila de París i Vila de Madrid. Aquests treballs, que serviran també per regularitzar els vials de circulació de la zona, abasten una superfície total de 6.120 m2.

Circulació alternativa durant les obres

Carrer Enric Morera

Carrer Enric Morera

La policia local de Blanes posarà en marxa a partir del 12 de març diverses mesures circulatòries amb l’objectiu que les obres afectin el mínim possible tant als veïns com als establiments hotelers i comercials que hi ha en aquesta zona. En aquest sentit, s’ha estat especialment curós a l’hora de dissenyar un circuit alternatiu ja que, al tractar-se de la zona turística del municipi, aviat començaran els primers preparatius de cara a l’inici de temporada que marca cada any l’arribada de la Setmana Santa i que, aquest 2014, començarà a mitjans d’abril.

Respecte els canvis de circulació que es posaran en marxa, durant la primera fase es tallarà el trànsit del carrer Enric Morera, així com el tram del passeig de S’Abanell comprès entre els carrers Ignasi Iglesias i Enric Morera. Això inclourà fins i tot els accessos als garatges en determinades fases d’aquestes. Per això, el circuit alternatiu també inclou :

– L’avinguda Vila de Madrid en el tram inicial comprès entre l’avinguda Mediterrani i el carrer Ignasi Iglesias tindrà doble sentit de circulació temporalment

– La travessera Vila de Madrid invertirà el sentit circulatori. Per això, tots els vehicles hauran d’accedir des de l’avinguda Vila de Madrid enlloc de fer-ho des del passeig de S’Abanell com fins ara. Ho podran fer tots els vehicles llevat dels que tinguin una MMA superior a 3’5 tones.

– Els vehicles que circulin per l’avinguda Vila de Madrid podran sortir dels Pins pel carrer Mercè Rodoreda i passeig de S’Abanell però, un cop arribats a la cruïlla amb el carrer Josep Ma Poblet, hauran de girar a l’esquerra per continuar pel carrer Ignasi Iglesias i tornar a l’avinguda Vila de Madrid, pel tram de doble sentit de circulació.

– Estarà prohibit l’accés de vehicles a partir de la cruïlla del carrer Mercè Rodoreda amb el carrer Josep Ma Poblet, llevat dels veïns que hagin d’accedir als seus respectius garatges i/o pàrquings. Per això, el tram del passeig de S’Abanell comprès entre els carrers Ignasi Iglesias i Enric Morera passarà a tenir provisionalment doble sentit de circulació per aquests veïns.

L’alcalde Josep Marigó ha manifestat que «fa molts anys que Blanes esperava poder afrontar aquests treballs, que serviran per poder dotar d’aquesta infraestructura bàsica la zona turística. Per això és una bona notícia que les obres comencin». Precisament, pensant en aquest sector econòmic, les obres faran una aturada tècnica durant els mesos d’estiu –a partir del 16 de juny- i es reprendran el 15 de setembre per allargar-se de manera ininterrompuda fins abans que arribi la Setmana Santa de l’any vinent.