La Confraria de Blanes va subhastar durant el mes de febrer peix i marisc per valor de 410.396 euros

Vaixells de pesca al Port de Blanes

Vaixells de pesca al Port de Blanes

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 85.891 quilos de peix i marisc durant el passat mes de febrer per un valor total de 410.396 euros. La gamba, el lluç i els escamerlans per aquest ordre van ser les espècies que van generar un major volum de negoci, perquè van suposar unes vendes totals de 162.199 euros, el 39,5% del total.

Aquestes són les 15 espècies que han assolit un major valor en les subhastes el mes de febrer:

Espècie             Quilos        Euros

Gamba                 1.888       64.439
Lluç                      4.605       49.222
Escamerlans        2.197       48.538
Sorell                 29.016       29.298
Seitó                    9.830        28.417
Maire                   3.959        19.542
Bissos                12.111        19.011
Llengueta               675        12.182
Pagell                  1.256        12.081
Calet                    1.509        11.846
Mollera roquer     1.910       11.717
Roger vermell       1.099       11.573
Rap vermell          1.019         9.856
Pop roquer           1.889         6.711
Rap                          665         5.394