La Confraria de Blanes va subhastar durant el mes de gener peix i marisc per valor de 944.000 euros

Vaixells de pesca al Port de Blanes

Vaixells de pesca al Port de Blanes

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 200.364 quilos de peix i marisc durant el passat mes de gener per un valor total de 944.067 euros.

El seitó, la gamba i els escamerlans per aquest ordre van ser les espècies que van generar un major volum de negoci, perquè van suposar unes vendes totals de 465.523 euros, el 49,3% del total.

Aquestes són les 15 espècies que han assolit un major valor en les subhastes el mes de gener:

Espècie                 Quilos               Euros

Seitó                        79.850           274.476
Gamba                      4.386           119.552
Escamerlans             4.092             71.495
Lluç                           7.715             57.269
Bissos                     10.262             46.049
Sardina                   14.050             42.477
Roger Vermell          5.301             36.585
Maire                        8.259              27.371
Pagell                       4.067              25.962
Rap Vermell            2.304              19.845
Calet                        3.325              18.932
Mollera roquer       4.608              16.911
Llengueta                   876              13.985
Peix Espasa            1.757              13.427
Rap                          1.901              12.866