L’Ajuntament de Blanes ha incorporat 26 persones a través de programes subvencionats pel SOC

Foto: Ajuntament de Blanes

Foto: Ajuntament de Blanes

Un total de 26 persones s’han incorporat aquest mes de gener a l’Ajuntament de Blanes a través de projectes subvencionats pel Departament de Treball de la Generalitat i amb el suport del mateix consistori. Els contractes tenen una durada de sis mesos, del 30 de desembre de 2013 al 29 de juny de 2014, i la jornada és del 100%, és a dir: 37’5 hores/setmana.

Totes les persones contractades estan destinades a reforçar serveis de l’administració municipal, tot i que no substitueixen cap lloc de treball.

L’objectiu del programa laboral, que coordina l’àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes, és millorar la ocupació de les persones en situació d’atur, donar formació en àmbits no afectats per la crisi i promoure accions específiques en diversos àmbits.

De les 26 persones que s’han incorporat, 8 persones fan tasques d’adequació a l’ús públic d’espais municipals; 4 són agents cívics i informadors; 3 fan tasques administratives; 2 fan feines com a lampistes i 2 altres són docents en alfabetització informàtica. La resta estan treballant en el manteniment de xarxes socials, auxiliar en dinamització comercial, informador de medi ambient, auxiliar administratiu, jardiner i insertor laboral.

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

L’import total de les subvencions atorgades a l’Ajuntament de Blanes a través del SOC és de 221.073 euros. Per un costat, el Programa mixt de Treball i Formació, amb una dotació de 180.306 euros està destinat a la contractació i formació de persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que han exhaurit la prestació per desocupació. El programa ha permès la contractació de 21 persones.

L’altra subvenció, el Programa de Treball i Formació, està adreçada a persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció, i ha comptat amb una dotació de 40.766 euros que ha permès la contractació de 5 persones. Les 26 persones contrades rebran una formació professionalitzadora d’entre 20 i 120 hores vinculades al seu lloc de treball. Aquestes accions formatives també són subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Quatre Informadores / Agents Cívics

Les quatre persones que s’han contractat per fer funcions d’Informadors / Agents Cívics s’han incorporat al departament de la policia local de Blanes. Des d’aquí es coordina la seva feina, més concretament des de l’Àrea de Policia Administrativa i els seus respectius comandaments. Totes quatre van identificades amb una armilla per dur a terme la seva tasca a la via pública.

La policia local els assigna un seguit de funcions en diversos sectors d’arreu del municipi, incidint principalment en donar informació de les activitats de l’Ajuntament i en la realització de campanyes de sensibilització i conscienciació. Les agents cívics passen la informació que recullen a la policia local per poder identificar i donar resposta als requeriments propis, o bé ho traslladen al corresponent departament que pertoca de l’Ajuntament.

Els àmbits d’actuació de les agents cívics inclou cinc tipus d’intervencions: l’ús dels espais públics (sorolls, activitats no permeses, etc), tinença responsable d’animals (excrements, compliment de normatives com ara dur-los lligats, etc), consum responsable (reciclatge i estalvi d’aigua), mobilitat (aparcaments indeguts, soroll de les motos i trànsit al voltant dels centres escolars) i informació (a la ciutadania, recollida de dades, i detecció i traspàs d’informació).

Cadascuna de les informadores tenen assignat un sector de presència per posar en pràctica les funcions que desenvolupen. Una d’elles és fer presència en aquelles escoles on no hi ha agents de la policia local per conscienciar i educar respecte els passos de vianants i sobre conductes que puguin posar en perill la seguretat dels infants. Igualment, s’encarreguen d’aquelles incidències amb què es troben, així com de controlar les actituds incíviques que es puguin produir.

Els sectors assignats són: La Plantera i Racó d’en Portas; Quatre Vents, Els Pavos i Mas Borell; Mas Enlaire; Ca la Guidó, Mas Carolet i Mas Florit; i La Pedrera, Mont-Ferrant i Els Pins.