La Generalitat completa el dic de recer exterior del port de Blanes per adaptar-lo al comportament marítim

La inversió és d’1 milió d’euros

Foto: JFG

Foto: JFG

Ports de la Generalitat, tal com va informar Blanesaldia.com, ha iniciat recentment l’obra per completar el dic de recer exterior del port de Blanes, una vegada s’ha seguit el procediment habitual en aquest tipus de construccions, que consisteix en estudiar el comportament natural de la infraestructura marítima a ple rendiment.

Els estudis, les immersions i les campanyes batimètriques efectuades per l’equip tècnic han servit per analitzar els ultrapassaments causats pels temporals a l’octubre i el novembre de 2012, i afrontar la millora de les zones de transició a la primera i a la tercera alineació del dic exterior per evitar els onatges en els trams afectats i augmentar la funcionalitat del dic.

L’actuació, que té un cost d’1 milió d’euros, suposa la realització d’una banqueta de vuit metres d’amplada i trenta metres de longitud, amb escullera i blocs de formigó, que s’estan construint a la zona de servei del port, que anirà submergida a la zona de transició entre la primera i la segona alineació del dic, i també es farà el recreixement de l’espatller.

L’objectiu d’aquesta banqueta és provocar la ruptura de l’onada per evitar que aquesta onada arribi amb tota l’energia a l’espatller. Pel que fa a la tercera alineació es construirà un bota ones i es farà un recreixement de l’espatller.

Dic de recer exterior

Foto: JFG

Foto: JFG

El dic de recer exterior té una longitud de 595 metres. El dic s’estructura en tres alineacions i dos tipologies diferents de tipologia de dics, en talús i en vertical. La primera alineació de 181 metres de longitud disposa d’un tram inicial en dic en talús i un tram en dic vertical. Precisament, la zona de transició entre els dos trams ha estat afectada pels ultrapassaments. La tercera alineació de 240 metres de longitud té una alineació en talús i una alineació en vertical i la zona de unió entre les dues alineacions també ha patit ultrapassaments.